ת"ק 52091-01-16 רוזנבלט נ' קונים פלוס בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות חדרה, הרשמת קרן מרגולין פלדמן): תביעה קטנה שעניינה בביטול עסקה שנקשרה בין הצדדים. בנוסף לטענות התובע ביחס לביטול העסקה, הוא הלין על כך כי הנתבעת המשיכה ליצור איתו קשר בשיחות טלפוניות רבות, כאשר בכל השיחות ביקש כי הנתבעת תפסיק להטריד אותו, להתקשר אליו וכי תימנע מלהציע לו הצעות. נפסק - התובע היה רשאי לבטל את העסקה אף ללא דמי ביטול. אשר לשיחות הטלפון המטרידות, ראוי, לכל הפחות, לגזור גזירה שווה בעניין זה מהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, הדנות במשלוח דבר פרסומת באמצעות הודעת מסר קצר. הן לפי המחוקק והן לפי ההקלטה שלכאורה מושמעת ללקוחות הנתבעת לגרסתה, מסירת הודעה בע"פ למפרסם שעה שדבר הפרסומת ניתן בע"פ בשיחת טלפון, היא דרך ראויה, נכונה ולגיטימית למסירת הודעת סירוב. יש להאמין לתובע כי אמנם מסר הודעה כאמור, ואף יותר מפעם אחת, ועל הנתבעת היה להסיר מיד את שמו של התובע מרשימת הנמענים ולחדול מיצירת קשר טלפוני נוסף עמו לצורך מסירת דברי פרסומת. משהפרה הנתבעת חובתה זו ויצרה קשר עם התובע לצורך מסירת דברי פרסומת, יש לחייבה בפיצוי התובע בגין כך. הנתבעת תשיב לתובע את יתרת סכום העסקה וכן תפצה אותו בגין השיחות שנערכו לצורך מסירת דבר פרסומת פעמים רבות לאחר שביקש לחדול מכך, בסך כולל של 7,000 ש"ח (1,000 ש"ח עבור כל שיחה מאלו המפורטות בכתב התביעה). בנוסף, תישא הנתבעת בהוצאות התובע בסך 1,500 ש"ח.