בש"א 8548/16 טוטוקרד 5 בע"מ נ' קיפרווסר ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש העליון, השופטת ענת ברון): בקשה לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לאיחוד הדיון ב-105 תביעות שהוגשו לבתי משפט לתביעות קטנות ברחבי הארץ. המבקשת היא הנתבעת בכל ההליכים, שעניינם בהפרה נטענת של סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. נפסק - דין הבקשה להידחות. המשיבים הם אנשים שאינם קשורים זה לזה, המתגוררים במקומות שונים בארץ. בשים לב לאופי ההליך בתביעה קטנה, איחוד הדיון עלול להביא להכבדה ממשית על הנתבעים. האינטרסים של התובעים בניהול תביעותיהם, הכרוכים בהגשת תכליותיו של מוסד התביעה הקטנה, גוברים על ההכבדה שמטיל המצב הנוכחי על המבקשת. אין במעורבותה הלכאורית של חברת "ספאם אוף" כדי לשנות ממסקנה זו.