ת"ק 46441-07-16 ארד נ' הדס הכשרות מקצועיות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות הרצליה, השופט אמיר ויצנבליט): התובע טען כי הנתבעת שלחה אליו 3 מסרונים בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבע התעניין בקורס בישול שעורכת התובעת. המסרונים מציעים השתתפות בקורסים שונים של הנתבעת תמורת תשלום. התובע טען כי לא הסכים לקבלת המסרונים. נפסק - הנתבעת לא הציגה כל ראיה שהתובע נתן הסכמה לקבלת המסרונים ואף הודתה כי היא אינה מקפידה לאסוף את הסכמות הנמענים כנדרש בחוק. המסרונים מהווים "דבר פרסומת" מובהק, ולא רק "מסירת מידע" כטענת הנתבעת. הנתבעת לא הפנימה את הוראות החוק ואת החשיבות בשמירתו ולפיכך יש לחייבה בפיצויים לדוגמה לפי תקרת הפיצוי הקבועה בחוק, כדי להרתיע אותה שלא להפר את החוק שוב. הנתבעת תשלם לתובע פיצויים בסך 3,000 ש"ח והוצאות בסך 500 ש"ח.