ת"צ 44164-05-14 תעשה נ' שופרסל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת צילה צפת): בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. עניין הבקשה בטענת המבקש כי במסגרת הזמנת מוצרים שביצע באתר המשיבה "שופרסל Online", הוצגו לו הנחות גבוהות מאלה שניתנו לו בפועל וכתוצאה מכך, הסכום בו חויב בפועל היה גבוה מסכום הקנייה שהוצג לו באתר בסיום הזמנת המוצרים. במסגרת הבקשה לאישור הסדר הפשרה, טענה המשיבה כי הפער בין גובה ההנחה שהוצגה באתר לבין גובה ההנחה שניתנה בפועל נבע מתקלה טכנית במערכת המחשוב. לדבריה, התקלה השפיעה על 17,252 עסקאות וכי ניתנו הנחות בחסר בסכום של 111,266 ש"ח. עוד טענה המשיבה כי גם ניתנו הנחות ביתר בסכום של כ-50,000 ש"ח. נפסק - יש מקום לאשר את הסדר הפשרה ולתת לו תוקף של פסק-דין. חברי הקבוצה הם כלל ציבור לקוחות החברה שערכו את קניותיהם באתר שופרסל אונליין או באפליקציית שופרסל. עילות התביעה הן הטעיה ואי גילוי לפי סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן וסעיף 15 לחוק החוזים; הפרת סעיפים 3(ב), 17ב, 17ד ו-14ג לחוק הגנת הצרכן ותקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן); הפרת חובה חקוקה של סעיפים אלה ועשיית עושר ולא במשפט. המשיבה התחייבה להחזיר לכל אחד מהלקוחות שהושפעו מהתקלה את מלוא הסכום. המשיבה לא תשקלל הנחות שניתנו ביתר. מיד עם היוודע דבר התקלה, היא תוקנה לאלתר. מדובר בהסדר ראוי והוגן בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. מדובר בתובענה ראויה, העוסקת בנושא צרכני רלוונטי. ניתן לאשר את הסכומים שהציעו הצדדים בהסדר הפשרה: 30,000 ש"ח גמול לתובע הייצוגי ו-50,000 ש"ח + מע"מ שכר טרחה לבא-כוחו.