ת"צ 65930-11-15 גרי נ' סטודיו סי בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום פ"ת, השופטת אשרית רוטקופף): בקשה להסתלקות מבקשה להכיר בתובענה כייצוגית, בעקבות הסדר שהושג בין הצדדים. בבקשת האישור נטען כי הנתבעת, המפעילה רשת מכוני כושר והרזייה, הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בכך ששלחה דברי פרסומת באמצעות מסרונים מבלי שניתנה לנמענים האפשרות לשלוח הודעת סירוב בדרך שבה נשלח דבר הפרסומת. עוד בטרם הוגשה תגובת הנתבעת, הוגשה בהסכמה בקשת ההסתלקות ובה הודגש כי מבלי להודות בטענות התובעת, הנתבעת מוכנה לשנות את מנגנון ההסרה הקיים כך שניתן יהיה לשלוח בקשות הסרה במסרון חוזר. עוד הסכימו הצדדים כי הנתבעת תשלם את הוצאות התובעת בסך 9,000 ש"ח וכן שכ"ט לבא-כוחה בסך 28,000 ש"ח בתוספת מע"מ. נפסק - יש מקום לאשר את בקשת ההסתלקות. יש מקום לאמץ את עמדת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה, לפיה ראוי לפרסם את דבר אישור בקשת ההסתלקות. עמדה זו עולה בקנה אחד עם עמדת הפסיקה לפיה הסדרים בתובענות ייצוגיות אינם נעשים בסתר והבאתם לידיעת הציבור הרלבנטי מתבקש כמעט כדבר מובן מאליו. הנתבעת תאפשר הורדה של הודעה בדבר תוכן ההסדר שהושג, באמצעות קישור שיופיע באתר האינטרנט שלה. אין חולק כי התחייבות הנתבעת לשנות את מנגנון ההסרה הקיים תביא לשיפור של ממש במצב חברי הקבוצה, כך שהמסרונים יכללו מנגנון הסרה באמצעות מסרון חוזר. יש להסכים חלקית עם עמדת היועמ"ש ולקבוע כי המנגנון האמור ייושם בפועל בתוך 14 יום ממועד פסק-הדין ולא תוך פרק הזמן שהוצע בהסדר. אין מקום להתערב בשיעור המוסכם של הגמול לתובעת, אך יש להעמיד את שיעור שכר הטרחה על עשרה אחוזים מהגמול שנפסק, בתוספת מע"מ.