ת"ק 11812-03-16 אינטלינק אינפו בע"מ נ' בזנוס

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, תביעות קטנות רחובות, השופטת רנה הירש): בקשת הנתבעת להורות לתובע לחשוף הודעות דוא"ל נוספות מתיבת הדוא"ל שלו, לצורך ביסוס הגנתה. עניין התביעה ב-32 הודעות דוא"ל ששלחה הנתבעת לתובע, לטענת התובע ללא רשותו, ובניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי נספחי כתב התביעה אינם משקפים נאמנה את תיבת הדוא"ל של התובע. נפסק - התובע מסכים להעביר לנתבעת את הודעות הדוא"ל נשוא התביעה, אך מסרב לחשוף בפניה את הודעותיו הפרטיות. יש בכך היגיון, התובע אינו מסרב להעביר לנתבעת דבר אשר עלול לתרום להגנתה, כי אם נתונים העלולים לחשוף פרטים לא רלבנטיים מחייו האישיים. הזכות לפרטיות היא זכות יסוד במשפט הישראלי. ניתן לקיים הגנה מלאה גם אם התובע לא יחשוף את הודעות הדוא"ל שנתקבלו על-ידו שלא נשלחו על-ידי הנתבעת. הבקשה נדחתה. התובע יעביר לנתבעת קבצי PDF ברורים וצבעוניים עם ההודעות ששלחה לו.