ה"ת 48366-08-16 סידיק ואח' נ' משטרת כרמיאל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום קריות, השופט נאסר ג'השאן): בקשה להחזרת תפוסים, לרבות מחשבים וציוד אלקטרוני, שנתפסו על-ידי המשיבה במהלך פעולות חיפוש בעסק שבבעלות המבקש (קפה אינטרנט) בחשד כי הם משמשים להימורים בלתי חוקיים. נפסק - סעיף 235(א) לחוק העונשין מקנה לשוטר סמכות לתפוס מכשירים וכלים, אם היה לו יסוד סביר להניח כי שימשו להימורים. יש לדחות הטענה כי לא היה בידי השוטרים צו חיפוש ותפיסה וכן את הטענות הנוספות שעניינן בחוקיות החיפוש. למשטרה היה יסוד סביר להניח כי במקום מתנהלים משחקים אסורים, לאור שיחות שקיימה עם אנשים שיצאו מהמקום. המבקשים טענו כי המשטרה לא פעלה לפי הוראות סעיף 32(ב) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), התשכ"ט-1969, שכן לא הוגשה בקשה להארכת תוקף הצו מעבר ל-48 שעות. דין הטענה להידחות. לא הוכח כי המחשבים נחוצים לניהול העסק במובן של "רישומי הפעילות השוטפת של העסק". רק על מחשבים מהסוג האחרון נועדה הפקודה להגן ולא על המחשבים שהם חלק מהציוד שבאמצעותו ניתן שירות בבית העסק. לא הוכח כי המחשבים שנתפסו אכן "דרושים לשימושו של מוסד" כלשון סעיף 32(ב) לפקודה. השאלה היא האם הציוד דרוש לצרכי חקירה או לצורך הגשתו כראייה. מדובר בשני חיפושים שנערכו לאחרונה. טרם נבדקו המחשבים וטרם הוכנו חוות דעת לגביהם. ראוי לקצוב למשטרה זמן לשם בדיקת המחשבים והכנת חוות הדעת ורק לאחר מכן יתקיים דיון במעמד הצדדים. למשטרה נקצבו 30 ימים לשם סיום החקירה והכנת חוות הדעת. לאחר מכן יהיו רשאים המבקשים לחדש את בקשתם. יתר הציוד, למעט הכספים שנתפסו, יוחזר למבקשים.