ת"ק 52183-02-15 רז נ' אימפרשן מדיה בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות פ"ת, הרשם אורן כרמלי): תביעת ספאם. אין מחלוקת כי נשלחו לתובע דברי פרסומת לדוא"ל. הנתבעת טענה כי שלחה את דברי הפרסומת לפי הרשאת התובע, שניתנה בעת שנרשם בדף נחיתה של חברת פרופורציה ונתן הסכמתו לקבלת הדיוורים. נפסק - לאור אופן הרישום במסד הנתונים של הנתבעת, פרטי התובע הכוללים את שמו, דוא"ל ומספר טלפון נייד אכן נקלטו אצל הנתבעת ודי בראיות שהביאה הנתבעת כדי להוכיח את הדבר. אצל הנתבעת התקבלה הרשאה למשלוח הודעות פרסומת לתובע. אין בקביעה זו כדי להכריע בדבר זהות הנרשם לאתר ונותן ההרשאה. ייתכן שאחר, תוך גניבת זהות התובע, נתן הרשאה לכאורה בשמו, אך אין בכך כדי לקבוע כי הנתבעים הפרו את הוראות החוק, לכל הפחות מאחר שפרטיו של התובע נקלטו אצל הנתבעת ואין מדובר בשיגור של דבר פרסומת "ביודעין" אל התובע. בצד האמור, לא נשללה טענת התובע שבדברי הפרסומת לא נכללה המילה "פרסומת". נציג הנתבעת אישר שלא היו מודעים לעניין זה בחוק וכי הדבר תוקן. יש לפסוק לתובע פיצוי בנסיבות אלה, תוך שיילקח בחשבון כי מדובר בהפרה מינורית של הוראות החוק (וכי משהדבר תוקן, אין עוד תוקף לשיקול ההרתעה). יש לפסוק לזכות התובע פיצוי בסך 10,000 ש"ח עבור 122 הודעות בהן לא צוינה המילה פרסומת בראשית ההודעה. אשר לנתבע 2, לא היה מקום להגיש התביעה נגדו.