תא"מ 21450-11-14 אלום טכניק בע"מ נ' ביטרן

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום פ"ת, הרשם אורן כרמלי): הצדדים להליך עוסקים בתחום עבודות האלומיניום. הנתבע פרסם באתר האינטרנט שלו תמונה שצולמה עבור התובעת. התובעת טענה כי הנתבע הפרת את זכויות היוצרים שלה בתמונה. מנגד, הנתבע טען כי לא הוכחו זכויות התובעת בתמונה או העברת הזכויות בה מידי הצלם. עוד טען הנתבע כי קיבל את התמונה מחברה אחרת (אלובין), שאישרה לו להשתמש בו באתרו. נפסק - הצלם צילם את התמונה עבור חברת אלובין והתובעת. הוסכם שהצלם אינו מחזיק בזכויות היוצרים ומכאן שהזכויות בתמונה מוחזקות הן בידי התובעת והן בידי חברת אלובין. לא נסתרה גרסת הנתבע כי לקח את התמונה מאתר אלובין בהרשאת מי מסוכניה והתמונה מופיעה באתר זה. הנתבע טען כי יש לראותו כ"מפר תמים" לפי סעיף 58 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, מאחר שלא ידע שבנוסף לאלובין גם לתובעת זכויות יוצרים בתמונה. הגנה זו תקפה לגבי מפר שלא יכול היה לדעת, אובייקטיבית, אודות העובדה שיצירה מוגנת בזכויות יוצרים. ההגנה אינה תקפה לגבי מפר שטעה בזהות בעל זכות היוצרים, גם אם סבר בתום לב שזו מוחזקת בידי אחר. הנתבעת עשה שימוש באתרו בתמונה המוגנת בזכויות יוצרים ששייכות בין היתר לתובעת. מכאן שעליו לפצות את התובעת בשל השימוש בתמונה ללא הרשאתה. גובה הפיצוי מסור לשיקול דעת ביהמ"ש בהתחשב בנסיבות והפרמטרים הקבועים בסעיף 56 לחוק. מדובר בתמונה שעלתה לאתר הנתבע בשנת 2014 והוסרה מיד עם הפנייה אליו. התמונה מפורסמת בעשרות אתרים של יצרני אלומיניום, כך שספק אם דווקא הפרסום באתר הנתבע הוא שגרם לנזק כספי משמעותי לתובעת כטענתה. יש לראות בנתבע כמי שפעל בתום לב משסבר שהזכויות שייכות לאלובין בלבד, ממנה נלקחה התמונה. יש לדחות הטענה כי הנתבע ייחס את התמונה לעצמו. הכיתוב "כל הזכויות שמורות" באתר הנתבע מתייחס לאתר עצמו ולא לתמונות ולפיכך אין ברישום זה כדי לפגוע בזכות המוסרית. הנתבע יפצה את התובעת ב-3,500 ש"ח וישא בהוצאות בסך 1,000 ש"ח.