רע"א 3425/16 אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ נ' ברנד

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש העליון, השופטת אסתר חיות): בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי בי-ם [ת"צ 21074-04-14], בה התקבלה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגיש המשיב נגד המבקשת. בבקשת האישור נטען כי המבקשת מטעה את לקוחותיה לחשוב כי באפשרותם להסב כרטיסי טיסה שרכשו ממנה על שמו של אדם אחר או לבטל אותם ולקבל החזר כספי במקרה שאין באפשרותם לעשות בהם שימוש. ביהמ"ש קמא קיבל את הבקשה בקבעו כי הוכח לכאורה שהמבקשת מטעה את מי שרוכשים ממנה כרטיסי טיסה באמצעות האינטרנט בכל הנוגע לאפשרותם לבטל או לשנות את הכרטיסים שרכשו. עוד נקבע כי המבקשת אינה מציגה את תנאי הביטול והשינוי באופן ברור בפני מי שרוכשים ממנה כרטיסי טיסה באמצעות האינטרנט וכי מי שמעוניין ללמוד עליהם תוך כדי תהליך רכישת הכרטיס, נדרש לפתוח מיוזמתו חלוניות שונות המכילות מידע חסר ומבלבל בנושא. מכאן בקשת רשות הערעור. נפסק - דין בקשת רשות הערעור להידחות. אין מקום להתערב במסקנת ביהמ"ש קמא, לפיה ישנה אפשרות סבירה שהשאלה האם המבקשת מטעה לקוחות הרוכשים ממנה כרטיסי טיסה באמצעות האינטרנט תוכרע לטובת הקבוצה המיוצגת. עיון בחלוניות המכילות מידע בנוגע לתנאי הביטול של הכרטיס מעלה כי במסגרת תהליך הרכישה באינטרנט מוסרת המבקשת לכאורה מידע סותר ללקוח. באשר לאפשרות לבצע שינויים בכרטיס, מהאמור בחלוניות הפרטים הנוספים עולה לכאורה כי בתהליך הרכישה באינטרנט המבקשת מציגה בפני הלקוח מצג מטעה לפיו אין מגבלות על השינויים שבאפשרותו לבצע בכרטיס הטיסה, ורק לאחר השלמת העסקה מעבירה לו המבקשת מידע בנוגע להגבלות על השינויים שבאפשרותו לבצע.

המסקנה מהאמור לעיל היא כי בדין קבע ביהמ"ש קמא שהמבקשת מציגה לכאורה מידע חסר ומטעה במסגרת הליך הרכישה באינטרנט. יצירת רושם מוטעה בנוגע למהות העסקה ותנאיה על-ידי הצגתם בדרך המקשה על הבנתם מהווה הטעיה לכל דבר ועניין. יש לדחות את הטענה כי אין להטיל אחריות על המבקשת שכן נוסח תנאי הרכישה שהציגה באתר נכפה עליה על-ידי ארגון בינלאומי אליו היא משתייכת. גם אם נכפה על המבקשת להציג את תנאי הרכישה של הכרטיס בדרך המבקשה על הבנתם, אין דבר המונע ממנה לספק ללקוחותיה תמצית בהירה של אותם תנאים על-מנת שיוכלו לקבל החלטה מושכלת האם להתקשר עמה בעסקה. יש גם לדחות את טענת המבקשת לפיה העובדה כי המשיב אישר כי קרא את תנאי רכישת הכרטיס והבין אותם שומטת את הבסיס מתחת לתביעתו. טענת המבקשת לפיה על מי שמבצע רכישה באמצעות האינטרנט מוטלת אחריות מוגברת לעיין בתנאי העסקה ולהבין אותם אף היא דינה להידחות, בין היתר, בהינתן מאפייניו הייחודיים של המסחר באינטרנט והעובדה שהוא מציב את הצרכן בעמדת נחיתות מול העוסק והופך אותו לפגיע יותר.