ת"ק 15299-02-16 שטוב נ' הוט - מערכות תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, תביעות קטנות חדרה, השופטת רקפת סגל מוהר): התובע הגיש נגד הנתבעת תביעה כספית לתשלום פיצוי בסך 3,000 ש"ח בגין "הטרדתו בטלפונים חוזרים ונשנים של אנשי השיווק שלה" מאז התנתק משירותיה. הנתבעת ביקשה להורות על עיכוב ההליכים בתביעה, עקב קיומו של הליך תלוי ועומד במסגרת תובענה ייצוגית, המהווה לטענת הליך מקביל מהבחינה המהותית. התובע התנגד לבקשה וטען כי תביעתו מתבססת על סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, האוסרת על שיגור דבר פרסומת באמצעות מתקן בזק וכן על ת"ק 31140-10-14, בו נקבע כי הוראות סעיף 30א חלות גם על שיחות טלפון המתקיימות מול גורם אנושי (בעוד התביעה הייצוגית מתבססת על עילות אחרות). נפסק - במקרה של הליכים דומים, לרבות הליך של בקשה לאישור תובענה ייצוגית, מוסמך ביהמ"ש לעכב הליכים לפי שיקול דעתו. יחד עם זה, דין הבקשה להידחות. מוסד התביעות הקטנות נועד לסייע לאזרח ולצרכן הקטן, אשר אינו יכול או אינו מעוניין להביא את עניינו בפני צינורות המשפט המקובלים. תכלית זו אינה עולה בקנה אחד עם משך הזמן בו מתבררת בדרך כלל תובענה ייצוגית, וביתר שאת מקום בו טרם ניתן אישור לתובענה הייצוגית. עיכוב ההליכים עלול לפגוע בזכות התובע העומד על ניהול תביעתו באופן עצמאי בבית המשפט לתביעות קטנות, לא כל שכן במקרים שאינם נדירים בהם יסתיים ההליך הייצוגי בפשרה ואז יסתבר כי עניינו של התובע בביהמ"ש לתביעות קטנות עוכב לשווא. הבקשה נדחתה.

עדכון: ביום 19.10.2016 ניתן נגד הנתבעת פסק-דין בהיעדר הגנה והיא חויבה לשלם לתובע פיצוי בסך 3,000 ש"ח והוצאות בסך 300 ש"ח.