ע"ח 21709-03-16 ויזמן נ' משטרת ימ"ר חוף

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי חיפה, השופט אבי לוי): ערר על החלטת ביהמ"ש השלום בעכו [ה"ת 38773-02-16], שדחה את בקשת העורר להחזרת תפוס (כונן קשיח). מחשבו של העורר נתפס על-ידי המשטרה בעקבות פיצוץ רכב בסמוך לביתו. במחשב נקלט גם מידע ממצלמות האבטחה המותקנות בבית העורר. העורר קיבל בחזרה את המחשב, אך ממנו פורק הכונן הקשיח הכולל גם תוכנות, מסמכים וקבצי מידע. המשטרה לא נענתה לבקשת העורר להשיב לו את הכונן יקר הערך ולהסתפק בהעתקת התוכן המצוי בו. ביהמ"ש קמא דחה את הבקשה להחזרת הכונן, בנימוק כי החזרת החומר, או מסירת העתק ממנו, עלולים להביא לשיבוש הליכי חקירה ולגרום לסיכונם של חיי רבים. נפסק - משנתפס כונן המחשב בידי המשטרה כמוצג העשוי לשמש ראיה במשפט, נפגעה זכותו של העורר בקניינו (הגשמי-פיזי: הכונן עצמו; והרוחני: הגלום בתוכנות, בקבצים ובמידע בכונן). קניינו הגשמי יוחזר לו במלואו תוך 7 ימים מהיום. גם רוב קניינו הרוחני יוחזר לו (תוכנות ומידע, שאינם קשורים לאירוע). מידע השייך לעורר, שהופקע מרשותו לצרכי החקירה, לא יוחזר לו וזאת מחשש לפגיעה בחקירה, שכן מדובר במידע מוכמן הידוע אך ורק למי שהיה מעורב בביצוע מעשה החבלה. אין בידי העורר זכות עודפת לקבל לידיו באורח מיידי את המידע, אשר נאגר בכונן המחשב שנתפס מרשותו והקשור לאירוע המצוי תחת חקירה משטרתית. זכותו הקניינית על המידע האמור נסוגה מפני חובתה וזכותה של המשטרה לערוך חקירה בלתי-מופרעת של האירוע. בנוסחת האיזון אותה קבע המחוקק לאיזון שבין האינטרסים הנוגדים, זכותו של בעל חומר המחשב (או "המשתמש בו" כלשון סעיף 32א(א)) לבין טובת החקירה והחשש מפני שיבושה או מפני ביצוע עבירה, העדיף המחוקק במובהק את האינטרס האחרון והסתפק בדרישה שלפיה קצין זוטר במשטרה יסבור שקיים חשש סביר לשיבוש החקירה או לביצוע עבירה.