עס"ק 2764-09-15 קל אוטו בע"מ נ' הסתדרות העובדים הלאומית בישראל ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, עבודה ארצי, השופטים פליטמן, וירט-ליבנה וגליקסמן): אין כל פסול בהצטרפות מקוונת להסתדרות הלאומית, שכן אנו מצויים במאה ה-21.

העובדות: ערעור העוסק, בין היתר, בשאלת ההכרה במשיבה 1 כארגון העובדים היציג במערערת ובחיובים שהוטלו על המערערת בביה"ד האזורי לעבודה בת"א בגין פגיעה בהתארגנות עובדיה. המערערת היא חברה העוסקת בהשכרת ומכירת רכבים ולה מספר סניפים ברחבי הארץ. עובדי המערערת החלו בהליכי התארגנות במסגרת המשיבה.

המשיבה הודיעה על יציגותה במערערת, לאחר שטענה כי הצטרפו לשורותיה למעלה משליש מעובדיה. לאחר שהמערערת דרשה כי המשיבה תמסור לה את טפסי ההצטרפות המקוריים ביחס לעובדיה, הבהירה המשיבה 1 כי ההצטרפות אליה נעשית באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט שלה, לרבות הליך אימות באמצעות הטלפון של העובד. המערערת סירבה להכיר ביציגותה של המשיבה גם לאחר הבהרות אלה.

בעקבות סירוב זה הגישו המשיבים בקשת צד דחופה בסכסוך קיבוצי [ס"ק 48762-06-15], במסגרתה עתרו להכרה ביציגות המשיבה בקרב עובדי המערערת וכן ביקשו צו למניעת פגיעות שונות בהתארגנות ופיצוי בגינן. בקשה נוספת עסקה בפיטורי המשיב 3 וטענות נוספות לפגיעה בהתארגנות [ס"ק 19048-07-15]. 

בפסק-דין חלקי מיום 16.8.2015, ביה"ד האזורי לעבודה בת"א קבע, בין היתר, כי משהמשיבה אימצה את דרך ההצטרפות האינטרנטית בחוקתה, ותיקון זה אושר על-ידי הדירקטוריון, ומשאנו נמצאים במאה ה-21 ופעולות רבות, ביניהן פעולות כבדות משקל הכרוכות בכספים רבים, מתבצעות דרך האינטרנט, הרי שאין כל מניעה להצטרף למשיבה על-ידי הצטרפות מקוונת. ביה"ד העיר כי המערערת עצמה מכירה בתוקפם של הליכי מכירה באינטרנט משעה שהיא מתעתדת למכור כלי רכב דרך האינטרנט. ביה"ד הגיע למסקנה כי המשיבה הוכיחה כי הארגון היציג בקרב עובדי המערערת, לאחר שהציגה חתימות מקוונות של 239 עובדים מתוך 530 עובדי המערערת.

ביום 21.12.2015 ניתן פסק-דין בביה"ד האזורי, בו נקבע כי אין בעדויות הנוספות שהוצגו בשאלת ההצטרפות מרצון למשיבה כדי לשנות את ההחלטה לעניין ההכרה ביציגותה וכי הקביעה מפסק-הדין החלקי נותרת בעינה. במסגרת הערעורים שהוגשו על פסק-הדין, המערערת טענה, בין היתר, נגד יציגותה של המשיבה.

נפסק: דין הערעור שעניינו ביציגות המשיבה להידחות. איו בדעת ביה"ד הארצי להתערב בקביעותיו העובדתיות של ביה"ד קמא, אשר ניתנו לאחר התרשמותו הישירה מחומר הראיות ומהעדויות. כך, אין להתערב בקביעות ביה"ד האזורי בכל הנוגע לכשרות ההצטרפות המקוונת לשורות המשיבה, וכפועל יוצא מכך - בהכרתו במשיבה כארגון העובדים היציג בקרב עובדי המערערת. 

אשר להצטרפות המקוונת - מצויים אנו במאה ה-21, שבה השימוש במחשבים הפך להיות לחלק בל יינתק מחיי היום יום. במסגרת זו מבוצעות עסקאות רכישה בהיקפים עצומים באמצעות אתרים מקוונים. לא ניתן להעלות על הדעת כי במציאות כזו, לא ניתן יהיה לאפשר הצטרפות לארגון עובדים באמצעים מקוונים. אמנם, צודקת המערערת כי יש לעמוד על האותנטיות של ההצטרפות לארגון העובדים גם באמצעים מקוונים, וכי יש לוודא כי אכן אותו עובד שביקש להצטרף לארגון עובדים הצטרף אליו בעצמו, ולא צורף על ידי אדם אחר ללא ידיעתו או הסכמתו. לכך מצטרפים הכללים שנקבעו בפסיקה בדבר הצורך בוולונטריות ובאותנטיות ההצטרפות, באופן שניתן יהיה לזהות כראוי את המצטרף ולעמוד על אופן הצטרפותו. אולם לא יכול להיות ספק, כי הצטרפות מקוונת לארגון עובדים - ככל שהיא עומדת בדרישות שלעיל – כשרה. ביה"ד הארצי מצטרף לקביעת ביה"ד האזורי כי אין כל פסול באופן הצירוף המקוון, אשר ייתכן שאף עולה באמינותו על הצטרפות ידנית.