ת"פ 675-08-15 מדינת ישראל נ' אורבך

אולי יעניין אותך גם

(הכרעת-דין, שלום רחובות, השופט מנחם מזרחי): כתב האישום ייחס לנאשם עבירות של מעשה המרדה, החזקת פרסום המסית לאלימות או לטרור, והחזקת פרסום גזעני. נטען כי הנאשם יצר, באמצעות מחשב, מסמך שכותרתו "מלכות הזדון", שמר אותו על התקן נייד, החזיקו עמו וערך בו שינויים מעת לעת, עד לתפיסת המסמך ברכב שהיה בשימושו. עוד נטען כי במסמך קרא הנאשם לביצוע מעשי אלימות או טרור, הנחה כיצד לבצעם ועוד, וכי הוא נועד להפצה בקרב אוכלוסייה יהודית בעלת דעות קיצוניות. הנאשם כפר ביצירת המסמך, במשמעות תכניו ובכוונה לפרסמו. נפסק - המסמך "מלכות הזדון" נמצא כקובץ word בהתקן נייד, שנתפס בתא הכפפות של רכב שהיה בשימוש ישיר של הנאשם. המסמך נושא תווים טכניים הקושרים אותו לנאשם (מאפייני הקובץ כוללים את שם הנאשם כבעל המסמך). שם המשתמש נטמע במאפייני המסמך והוא נגזר משם המשתמש במחשב הביתי ובתוכנת ההפעלה שהתוקנה עליו. הראיות הנסיבתיות שהוצגו על-ידי המאשימה מובילות למסקנה, כנדרש בפלילים, כי הנאשם הוא שהחזיק במסמך והוא זה שחיבר אותו. המסמך נושא את שם הנאשם ובוצעו בו מספר עריכות. התרחיש החלופי, לפיו אדם אחר ביצע שימוש במחשב על-שם הנאשם, יצר את המסמך, ערך אותו מספר פעמים, בהיחבא, בהסתר מן הנאשם, ומסליק אותו בתא הכפפות של רכב בו עושה הנאשם שימוש, אינו מעוגן בניסיון החיים ובהיגיון. המסמך עצמו מכיל מרשם ברור כיצד לבצע מעשים אלימים הפוגעים ברכוש האוכלוסיה הערבית והנוצרית בישראל. המסמך כולל אמרות שמטרתן להוביל לפעולות אלימות מעשיות ומאיץ בקוראיו לבצע מעשי אלימות חמוריםם. זהו מסמך חריף וקיצוני שכל כולו הסתה סדורה לפעילות עבריינית, והנחייה ברורה לנקוט באלימות כלפי רכוש ונפש, של האוכלוסיה הערבית במדינה.הנאשם הורשע בעבירות המיוחסות לו: מעשה המרדה (סעיף 133 בצירוף 136(4) לחוק העונשין); החזקת פרסום המסית לאלימות או לטרור (סעיף 144ד3 לחוק העונשין); והחזקת פרסום גזעני (סעיף 144ד לחוק העונשין).

עדכון: ביום 17.3.2016 גזר בית המשפט את דינו של הנאשם והטיל עליו 24 חודשי מאסר בפועל ו-6 חודשי מאסר על תנאי.