בש"מ 503/16-א' עיריית טבריה - מחלקת המיסוי והגביה נ' מונסטרסקי ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש העליון, הרשם גלעד לובינסקי): בקשה להארכת מועד לנקיטת הליך. נפסק - ב"כ המבקשת צפה בפס-הדין באמצעות מערכת "נט המשפט" עוד ביום נתינתו. ואולם, צפייה כאמור אינה מהווה המצאה כדין של פסה"ד. לא מתקיימות אותן נסיבות ייחודיות ויוצאות דופן שיש בהן כדי להצדיק חריגה מן הכלל הרגיל שלפיו המועד הקובע לצורך מניין הימים להגשת הליך ערעורי הוא מועד ההמצאה כדין של ההחלטה עליה משיגים (כלל ההמצאה), להבדיל ממועד הידיעה על פסה"ד (כלל הידיעה). התנהלות המבקשת אינה נגועה בחוסר תום-לב או שיש בה כדי ליצור השתק. המבקשת תוכל להגיש ערעור על פסק-הדין.