ב"ל 7563-12-14 פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, אזורי לעבודה ת"א, השופט דורי ספיבק): נפסק - התיק כולל מידע רפואי אודות התובע. מובא לידיעת התובע שלאור שינויים בחקיקה ובפסיקה, הוא רשאי להגיש בקשה לקבוע כי ההחלטות ופסקי הדין בתיק זה יפורסמו ללא שמו, כדי להגן על זכותו לסודיות רפואית. ביום 6.8.2015 נכנס לתוקף תיקון מס' 77 לחוק בתי המשפט, לפיו אין עוד צורך כמו בעבר לטעון ל"פגיעה חמורה בפרטיות" על-מנת לבקש איסור פרסום וניתן לבקש זאת בכל מקרה בו הפרסום עשוי לחשוף מידע רפואי, יהא תוכנו של המידע אשר יהא. חשיפת כל מידע רפואי אודות אדם שלא בהסכמתו מהווה פגיעה חמורה בפרטיותו. ביהמ"ש העליון הדגיש שהדברים נכונים שבעתיים בעידן מנועי החיפוש האינטרנטיים רבי העוצמה, שבו די בהקלדת שמו של אדם על-מנת להגיע באופן מיידי למידע אודות הליכים משפטיים שניהל. בעידן זה מצופה ואף נדרש מכל העושים בדבר לפעול במקרים המתאימים אף בצורה אקטיבית על-מנת להגן על הפרטיות, בין היתר באמצעות יידוע בעלי הדין בדבר האפשרות הנתונה להם לפנות ולבקש ששמם כבעלי דין בתיק הכולל מידע רפואי אודותם לא יפורסם ברשת האינטרנט ובכלל [בג"ץ 5870/14]. החלטות בנוסח זהה ניתנו במספר רב של תיקים המנוהלים על-ידי השופט ספיבק.