ת"ק 41432-04-15 שקרון נ' גולדביז פרסום עסקי זהב ואח'

(פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופטת מי-טל אל-עד קרביס): תביעה כספית. התובע הוא בעל עסק העוסק בכתיבת מאמרים ותוכן שיווקי לאתרי אינטרנט. הנתבעת היא עסק לקידום אתרי אינטרנט, בבעלות הנתבעת 2. התובע והנתבעת התקשרו בהסכם לפיו יספק התובע לנתבעת מאמרים שונים. אין בין הצדדים הסכם כתוב, אך במשך שנה סיפק התובע לנתבעת מאמרים לפי בקשתה והאחרונה שילמה עליהם באופן סדיר. בחודש אפריל 2012 עודכן אלגוריתם החיפוש של Google, באופן שאתרים רבים התקשו לקדם עצמם באמצעות מאמרים. המחלוקת בין הצדדים נוגעת ל-3 חשבוניות ביחס לחודשים מאי-יוני-יולי 2012. התובע טוען כי סיפק לנתבעת מאמרים, אך לא קיבל תמורה עבור שירותיו. הנתבעת טענה כי התובע שימש עבורה כמקדם אתרים ולא כמי שסיפק מאמרים בלבד וכי החשבוניות שבמחלוקת נוגעות למאמרים שסיפק לה התובע על דעת עצמו, כאשר באותו מועד כבר פנתה לגורם אחר לצורך קידום האתרים. נפסק - דין התביעה להתקבל בחלקה. גם אם לשיטת הנתבעת התובע היה צריך "לקדם אתרים", הדרך בה בחר (כתיבת מאמרים) היתה מקובלת עליה והיא היתה שבעת רצון מהשירות שניתן לה במשך שנה לפחות. אלא שבמהלך שנת 2012, אפשרות הקידום באמצעות מאמרים איבדה מכוחה ובהתאמה הצורך של הנתבעת במאמרים שסיפק לה התובע החל לדעוך. ההתקשרות השוטפת בין הצדדים המשיכה והתובע חייב את הנתבעת בסכומים שונים עבור החודשים מאי, יוני ויולי 2012, בסכומים שונים. במהלך תקופה זו אין ולו תיעוד אחד של פנייה מהנתבעת לתובע כי כתיבת המאמרים היא בניגוד לדעתה וכי היא אינה מעוניינת עוד בשירותיו. לפיכך, מתחזקת המסקנה כי הנתבעת המשיכה לצרוך את שירותיו של התובע, כשאין זה סותר את טענתה כי החלה לעשות שימוש גם בשירותיו של ספק אחר. עיון בתכתובת העניפה בין הצדדים, לאחר פרוץ הסכסוך, מעלה כי לא התגלעה שם מחלוקת לגבי עצם הזמנת המאמרים וקבלתם, אלא שניכר כי הנתבעת מתרעמת על כך שעבודת התובע אינה ממלאת אחר הציפיות: להזניק את אתרי העסקים אותם ביקשה הנתבעת לקדם לעמודים הראשונים של תוצאות החיפוש. על הנתבעת לשלם את חובה לתובע עבור כתיבת המאמרים, אם כי לא בסכום שנתבע על-ידו (אלא רק את הסכומים שבחשבוניות המעודכנות).