רע"פ 8340/15 פלונית ואח' נ' רשות המיסים, אגף המכס והמע"מ, בקרת יבוא מכס נתב"ג

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט אורי שהם): בקשת רשות ערר על החלטת ביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד מיום 25.11.2015 [ע"ח 59173-10-15], בגדרו נדחה ערר המבקשים על החלטות ביהמ"ש השלום בראשון לציון [צ"א 40018-10-15 (מיום 21.10.2015); צ"א 43253-10-15 (מיום 22.10.2015)]. נגד המבקשים, חברה בע"מ ובעליה, מתנהלת חקירה של המשיבה בחשד לביצוע עבירות מס. במסגרת החקירה הוציא ביהמ"ש השלום 2 צווי חיפוש במשרדי המבקשת. בצו הראשון התיר ביהמ"ש למשיבה לתפוס פריטים מסוימים במשרדי המבקשת, אך סירב לתפיסת פריטים נוספים והמילים "תפיסה וחיפוש במחשב מוסדי ו/או פרטי וכל חומר המגלם חומר מחשב הפקת פלטים וחדירה מתמשכת" נמחקו בכתב יד מצו החיפוש. במהלך החיפוש וחרף המחיקה, תפס החוקר מחשב מוסדי ואף הורה לאחת מעובדות המשרד להפיק ממחשבה פלטי מחשב ודוחות שונים. בהמשך, נעתר ביהמ"ש השלום לבקשת המבקשת להוצאת צו חדירה למחשב שנתפס. לאחר מכן הגישה המשיבה בקשה נוספת לתיקון צו החיפוש שהוצא וביהמ"ש נעתר לבקשתה. בערר שהגישו המבקשים לביהמ"ש המחוזי הם טענו כי התנהלות המשיבה מהווה הפרה בוטה של זכותם להליך הוגן וכי יש לבטל את צווי החיפוש. ביהמ"ש המחוזי קבע כי גם אם נפלו אי אילו כשלים בהליך החיפוש והתפיסה שביצעה המשיבה, על פגמים אלה להתברר במסגרת ההליך העיקרי, ככל שיוגש כתב אישום כנגד המבקשים. מכאן הערר. נפסק - 

הבקשה אינה נמנית על המקרים המצדיקים מתן רשות ערר ב"גלגול שלישי". למעלה מן הנדרש, אין לקבל את השגותיהם של המבקשים על פסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי גם לגופו של עניין. ההלכה הפסוקה קבעה כי ההכרעה בשאלת איסוף הראיות בהתקיים חקירה פלילית שונה מהשאלה בדבר קבילות הראיות שנתונה להכרעת ביהמ"ש הדן בהליך הפלילי. טענות המבקשים מהוות השגה על קבילותן של הראיות אותן אספה המשיבה מתוך המחשב שנתפס על-ידה, אגב שימוש בצווים שהוציא בית משפט השלום. גם אם נפל פגם כלשהו בצווים, כטענת המבקשים, אין מקום לדון בטענות אלו בשלב המקדמי שבו מצוי עניינם של המבקשים. טענות המבקשים שמורות להם ככל שיוגש נגדם כתב אישום ואלו יתבררו במסגרת ההליך העיקרי שיתנהל בעניינם. הבקשה נדחתה.