ת"פ 19150-09-15 מדינת ישראל נ' עורי

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום י-ם, השופט איתן קורנהאוזר): בקשה לקבלת חומרי חקירה, במסגרת כתב אישום המייחס לנאשם פרסומים בפייסבוק המהווים עבירות הסתה לאלימות או טרור, תמיכה בארגון טרור ועוד. הנאשם עתר להורות למאשימה להעביר לעיונו את חומר הראיות בתיקים בהם הוגש כתב אישום בגין עבירות הסתה במרשתת וכן בתיקי חקירה בהם הוחלט שלא להגיש כתב אישום. נפסק - העתירה לקבלת חומר ראיות בתיקי חקירה בעבירות דומות, נועדה לסייע בידו של הנאשם לבסס טענת הגנה מן הצדק, של אכיפה בררנית. בית המשפט לא ייעתר לבקשה דומה כאשר מדובר בכתבי אישום המוגשים באופן תדיר, בעבירות נפוצות ובנסיבות דומות. במקרה זה מדובר בעבירות הסתה, הכרוכות באופן אינהרנטי בפגיעה בחופש הביטוי. נסיבות ההסתה במקרה זה, באמצעות רשת חברתית במרשתת, משקפות שינויים חברתיים וטכנולוגיים אשר בעקבותיהם חלו שינויים במדיניות אכיפת הוראות החוק המתייחסות להסתה. אך לפני שנה וחצי, החלה מגמה של הגשת כתבי אישום בגין עבירות אלה. לפיכך, לכל הפחות מתעורר ספק האם מדובר בעבירה הנאכפת באופן תדיר ושגרתי, זאת טרם בחינת השאלה בדבר אופי החקירה של מרחבי המרשתת. די בסוג העבירה ובשאלה המתעוררת לגבי תדירות אכיפתה, על-מנת להקים את התשתית הראשונית המבססת את הבקשה. לא ניתן להתעלם משיקול הקצאת המשאבים הנדרשים לצורך איסוף המידע. כשמדובר באינטרס אישי והעבירה המגבילה את חופש הביטוי, יגבר היקף הגילוי על הקושי שבהקצאת משאבים רבים. על המאשימה להעמיד לעיון ב"כ הנאשם את כתבי האישום שהוגשו בגין עבירות הסתה שבוצעו במרשתת, תוך מתן תמצית תיקים אלה, במשך שלוש השנים האחרונות.