ת"ק 11056-06-15 גונדה נ' באליגם, סיטי לייף סטייל בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

באליגם, כפלטפורמה אינטרנטית, אינה אחראית לפרסומי סוכנות הנסיעות (פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופטת אפרת בוסני):

העובדות: תביעה להשבת תשלום ששילם התובע עבור חבילת נופש זוגית, שרכש מהנתבעת 2 (קשרי תעופה) באמצעות אתר הנתבעת 1 (באליגם). התובע הודיע לבאליגם על ביטול העסקה וטען כי הנתבעות הטעו אותו בנוגע למשקל הכבודה המותר לנוסע ללא תשלום. באליגם הפנתה לתקנון האתר וטענה כי היא פלטפורמה אינטרנטית להצגת ופרסום מרכולתם של ספקים, וכי אינה אחראית לפרסומים ולטיב ואיכות המוצרים והשירותים של ספקים המציגים את מרכולתם באתר. קשרי תעופה טענה כי בינה לבין התובע אין התקשרות אלא באמצעות באליגם, ומשכך אין בידיה לבטל את העסקה, אלא על ידי בקשה מבאליגם.

נפסק: התובעים רכשו את חבילת הטיסות מאתר באליגם כעסקת "מכר מרחוק" לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. התובע אינו חוסה במסגרת ימי הביטול לפי החוק, אלא שהוא טוען כי הנתבעות הפרו את חובת הגילוי וכן כי הוטעה באשר למשקל הכבודה שניתן להעלות למטוס ללא תוספת תשלום, ולכן ביטל את העסקה. משקל המטען שניתן לאפשר לנוסע להעלות לטיסה ללא תשלום אינו נכלל במפורש בעניינים שהוגדרו כעניינים מהותיים בסעיף 14(2)(א) לחוק הגנת הצרכן, אולם ניתן בו "כעניין מהותי", בגדר "הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות", כאמור בסעיף 14(2)(א)(1) לחוק; "השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות, התועלת שניתן להפיק מהם והסיכונים הכרוכים בהם" כאמור בסעיף 14(2)(א)(4) לחוק; ו"המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר, לרבות תנאי האשראי ושיעור הריבית" כאמור בסעיף 14(2)(א)(13) לחוק.

תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ג-2003, מטילות חובת גילוי בכתב על נותן שירותי סוכנות נסיעה, לשירותים הניתנים בחבילת תיור לחו"ל, לרבות: "מידע שבידי סוכנות הנסיעות שקרוב לוודאי להניח שלו ידע אותו הלקוח היה נמנע מרכישת חבילת  התיור". הוראות אלה מחייבות גילוי אקטיבי לנוסע, קודם לעשיית העסקה, לגבי משקל הכבודה שניתן להעלות לטיסה ללא תוספת תשלום. הנושא של משקל המטען המותר הוא מהותי מבחינת התובע והטעם להודעתו על ביטול העסקה. אין מדובר בזוטי דברים. את האחריות לאי-גילוי החריגה במשקל הכבודה ולהטעיית התובע יש להטיל על קשרי תעופה, בין בהיותה ספק חבילת הנופש לתובע ובין כמי שפעלה כמארגנת הטיסות או כמקשרת בין התובע לבין חברת התעופה, אף אם התובע רכש את חבילת הנופש באמצעות אתר באליגם. בידי קשרי תעופה היו או צריכים היו להיות כל הנתונים בנוגע לחבילת הטיסה ששיווקה לתובע באמצעות אתר באליגם, ועליה מוטלת האחריות להפרת חובת הגילוי והטעיית התובע בקשר לנתונים אלה.

באליגם משמשת כפלטפורמה אינטרנטית להצגת מרכולתם של ספקים שונים ובכלל זה קשרי תעופה. אין בהצעת חבילת הנופש שפורסמה באתר באליגם נתונים על משקל הכבודה. ההצעה שהתפרסמה באתר באליגם הפנתה לקשרי תעופה. התובע בהיותו מודע לכך שקשרי תעופה היא ספק החבילה, רכש ישירות מקשרי תעופה את תוספת ביטוח הרכב שלא נכללה בחבילה, וניתן לקבוע כי ידע והיה עליו לדעת שיש לפנות לקשרי תעופה כדי לקבל פרטים על העסקה, מעבר למצוין בהצעה. תקנון באליגם, לו הסכים התובע מעת שרכש את חבילת הנופש באמצעותה, קובע כי באליגם אינה ספק המוצרים או השירותים, באחריות הלקוח לבדוק את הפרסומים אצל הספק ובאליגם אינה אחראית לפרסומים ולטיב השירות. גם מטעם זה אין להטיל על באליגם אחריות לעניין משקל הכבודה. קשרי תעופה תשיב לתובע את התמורה ששילם עבור חבילת הנופש והנתבעות יישאו בהוצאות בסך 1,200 ש"ח.