ת"א 42711-01-13 סופר-מיפוי בע"מ נ' גבאי

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ת"א, השופט רונית פינצ'וק-אלט): תביעה שעניינה הפרת זכות יוצרים במפה. התובעת עוסקת ביצירה והפקה של מפות, בשירותי מיפוי ובמתן רישיונות לצדדים שלישיים לשימוש במפות כאמור, והיא בעלת מלוא זכויות היוצרים במפת נחלי ארץ ישראל שהפיקה. התובעת העניקה למט"ח רישיון מוגבל לשימוש במפה במסגרת פרסומיה. לתובעת נודע כי באתר האינטרנט של "קבוצת גליץ" הועלה סרטון ששימש כחלק ממסע הפרסום המסחרי של הקבוצה, כאשר בסרטון נעשה שימוש במפה, שהועתקה מאתר מט"ח. הנתבע הוא שהפיק את הסרטון עבור קבוצת גליץ. נפסק - עיון בסרטון מעלה כי מדובר בסרטון של כדקה לערך, בו מופיעה המפה כ-10 שניות. המפה מוצגת בהקשר של מיקום הכנס שבגינו נעשה הסרטון, בדרום הארץ, ללא התייחסות כלשהי לנחלים המופיעים במפה ובלי כל אפשרות לעשות שימוש כלשהו במפה לעניין הנחלים, שהם עיקרה ומהותה. הנתבע העיד כי חיפש מפה ב"גוגל תמונות" ושם מצא את המפה ו"הוריד" אותה. הנתבע הודה בחקירתו כי התובעת היא בעלת זכויות היוצרים במפה. מטרת השימוש במפה על-ידי הנתבע לא היתה אישית או לימודית, אלא מטרה מסחרית, שלו ושל לקוחותיו. בנסיבות אלה היה על התובע לפנות לתובעת בבקשה לעשות שימוש במפה, אך הוא לא עשה כן. העתקת המפה נעשתה "אחת לאחת". הנתבע לא ביצע את ההעתקה בתום לב, שכן התעלם מהרישום בדבר זכות היוצרים במפה ואף לא נתן קרדיט לבעל הזכות. על הנתבע לפצות את התובעת עבור זכות היוצרים והזכות המוסרית. התובעת לא הביאה אסמכתא לסכומים בהם היא נוהגת להתיר את השימוש במפה. במקרים שונים, לצרכי הוראה, התירה התובעת את השימוש במפה כנגד מתן קרדיט. לצורך קביעת שיעור הפיצוי יש לקחת בחשבון כי המפה הופיעה בסרטון מספר שניות מועט, שהמטרה בהצגת המפה לא היתה קשורה לתוכנה המרכזי (הנחלים), כי המפה הוסרה מיד עם דרישת התובעת וגם קודם לכן הופיעה באתר כ-10 ימים בלבד. כן יש לקחת בחשבון כי השימוש שעשה הנתבע במפה לא גרע מערכה או מיכולתה של התובעת להשיא ממנה רווחים, וכן כי הגם שהסרטון הופיע באינטרנט, ככל הנראה מספר הצפיות בו לא היה רב. הפיצוי בגין זכות היוצרים והזכות המוסרית גם יחד יעמוד עך סך של 750 ש"ח.