ת"א 34537-02-13 M.J.A. HOLIDAY RENTALS LTD נ' REJWAN TRAVEL SERVICE LTD

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ירושלים, השופטת אנה שניידר): התובעת מפעילה את האתר "My Jerusalem Apartments", העוסק בשכירות קצרת טווח של דירות יוקרה למגורים. הנתבעת היא מפעילת האתר "Good Morning Jerusalem", העוסק בתחום התיירות. התובעת טענה כי הנתבעת פנתה לגוגל לצורך הצגת קישור ממומן לאתרה בתוצאות החיפוש, בכל פעם שמשתמש מקליד מילות חיפוש הנוגעות לשכירות קצרת טווח בי-ם, וכי במסגרת מילות החיפוש נכללו גם המילים "MY JERUSALEM APARTMENTS". התובעת טענה כי עקב כך נפגעו עסקיה, שכן המשתמש היה מגיע תחילה לאתר הנתבעת ולא לאתר התובעת, וכי פעולות הנתבעת מהוות עוולות שונות לפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999. נפסק - האם מתקיימת עוולת גניבת עין? על-מנת לבסס עוולה זו, שייעודה הוא להגן על מוניטין שרכש אדם בעסק, על התובע להוכיח שני תנאים מצטברים: א. מוניטין שיש לטובין או לשם העסק; ב. חשש סביר להטעיית הציבור לחשוב כי הטובין שמציע הנתבע הם טובין של התובע, או כי הם קשורים אליו. צירוף המילים "MY JERUSALEM APARTMENTS" מהווה צירוף גנרי ביחס להשכרת דירות בירושלים, הואיל וכל משכיר מתייחס לדירות שלו, הנמצאות בירושלים, כסוג של דירות העומדות להשכרה. לא ניתן להשתלט על המילים "דירות" או "ירושלים". גם אם תתקבל הטענה כי מדובר בסימן תיאורי, המתאר את התכונות של המשכיר (דירות בירושלים), גם כך אין מקום להגנה, כאמור בפרשת "משפחה". גם אם מדובר במקרה זה בהגנה, הרי שזו משתרעת לאותה מילה בלבד, אך לא לצרופים שונים או להטיות, דהיינו לאותו צירוף מילים בלבד, ולא לצירוף המילים בתוספת מילים נוספות, כפי שעשתה הנתבעת. די בכך שבכותרת נשוא התביעה, עם צירוף המילים בצמוד, הוספה על-ידי הנתבעת הכתובת ACCOMODATION.CO.IL, כדי להגיע למסקנה כי אין מדובר בעוולת גניבת העין. דין התביעה להידחות. אין צורך לדון ביסודות העוולה, אך יוער כי יש לקבל את עמדת הנתבעת לפיה גם אם היה הגולש מקליק על מודעת הפרסומת, הוא היה מגיע לאתר הנתבעת, שאינו דומה לאתר התובעת, וצירוף המילים אינו מופיע בו כלל. התובעת תישא בהוצאות הנתבעת בסך 20,000 ש"ח.