ת"ק 25351-12-14 מרום נ' סקיילקס קורפוריישן בע"מ

(פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופט טל חבקין): תביעה לפיצוי שעילתה נזק שנגרם לתובעת מכך שהנתבעת, היבואנית הרשמית של מכשירי הסלולר של Samaung בישראל, תיקנתה את מכשירה שנמסר לתיקון ואגב כך מחקה את המידע שנכלל בו, על-אף שהנתבעת הודיעה שאין לבצע את התיקון. בנוסף, עסקה התביעה בחוקיות תנאי בחוזה האחיד של הנתבעת. נפסק - הנתבעת לא הציגה גרסה עובדתית שיש בה כדי לסתור את טענות התובעת ולפיכך נקודת המוצא היא שגרסתה העובדתית של התובעת הוכחה במלואה. נקבע כי התנאי בהסכם הנתבעת, לפיו כל לקוח המוסר מכשיר לתיקון ייתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי בגין תיקון שמחירו אינו עולה על 320 ש"ח, אינו חוקי. מקור נורמטיבי אחד לכך הוא סעיף 4(א)(3) וסעיף 4(ב) לחוק הגנת הצרכן, המחייבים עוסק המתקין או מחליף חלק בנכס, או נותן שירות לגביו, להביע לידיעת הצרכן, בכתב ולפני ביצוע העסקה, מידע בדבר עלות ההחלפה, התיקון או השירות שיינתן, וזאת כדי לאפשר לצרכן להשוות מחירים. המקור הנורמטיבי השני הוא סעיף 4(5) לחוק החוזים האחידים. התובעת הוכיחה שהפרת חובת הגילוי גרמה לנזק. בסמוך לאחר שמסרה את המכשיר לתיקון התחרטה התובעת ויצאה מגדרה כדי לגרום לנתבעת לא לתקנו. אם הנתבעת היתה פועלת כדין, היה עליה לפנות לתובעת מיד כשאבחנה את התקלה ולפני ביצוע התיקון, ולקבל את הסכמתה לביצועו. פעולה כזו היתה מאפשרת לתובעת להודיע כי אינה מעוניינת בתיקון והנתבעת לא היתה מתקנת אותו ולא מפרמטת אותו, המידע לא היה נמחק והנזק היה נמנע. התובעת זכאית לפיצוי בסכום משמעותי בגין אבדן המידע שנכלל במכשיר. ביהמ"ש העליון פסק כי הסמארטפון הפל זה מכבר לידידו הטוב של האדם, שכן אצורים בו רגעים וזכרונות משמעותיים מחיי האדם, לצד מידע ופרטים חיוניים לתפקודו היומיומי. התובעת העידה כי המכשיר כלל מידע בעל ערך אישי ניכר. פיצוי בסך 4,000 ש"ח הוא סביר בנסיבות העניין. ביהמ"ש אף הטיל על הנתבעת הוצאות בשיעור ניכר של 4,000 ש"ח.