ת"צ 34890-03-15 תירוש נ' הראל חברה לביטוח בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום רחובות, השופט איל באומגרט): בקשה להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור טענה המבקשת כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בכך שלא אפשרה לנמענים שאל מכשירי הטלפון שלהם שלחה דבר פרסומת, לשלוח הודעת סירוב באותה דרך שבה נשלח דבר הפרסומת (באמצעות מסרון כתוב). נטען כי לצורך ההסרה היה צורך בכניסה לאתר האינטרנט של המשיבה. לפי בירור שערכה המשיבה, המסרון נשוא הבקשה נשלח בתקופת ניסיון קצרה, לקבוצת נמענים מצומצמת, אשר הסכימו לכך. נפסק - הצדדים הסכימו כי כל דבר פרסומת שיישלח על-ידי המשיבה בעתיד, באמצעות מסרון, יכלול אפשרות הסרה באמצעות מסרון חוזר. הגישה לטופס מתן הודעת סירוב באתר המשיבה יועבר למיקום נגיש יותר, במרחק של עד שני קישורים מעמוד הראשי. המשיבה תשלם למבקשת גמול בסך 4,000 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסך 12,000 ש"ח + מע"מ. הוחלט לאשר את הודעת ההסתלקות. ניתן תוקף של פס"ד להסכמות הצדדים.