בקשה 1/15 בעניין שם המתחם co.il.יהשוה

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים): הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים שמינה איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), החליטה, פה אחד, לאשר את הבקשה לרישומו של שם המתחם co.il.יהשוה. נפסק - פרופ' מיכאל בירנהק: משמעות המילה "יהשוה" לא הובררה עד תום. אף אחד מההקשרים שהעלה חיפוש אינטרנטי של המילה אינו מילה גסה בעברית, אין בו פגיעה בתקנת או ברגשות הציבור, ולא מוכרת מגבלה בדין על השימוש במילה זו. ככל ומדובר ברמיזה לשם המפורש י-ה-ו-ה, הרי שבהחלטה של הוועדה שדנה בבקשה לשם מתחם זה (החלטה 1/12) הותר שם מתחם זה וביחס לבקשה הנוכחית - קל וחומר; יוכי ברנדס: "יהשוה" אינו השם המפורש ואין צורך בנימוקים להיתר. מדובר ככל הנראה בשמו של אדם ובשיבוש של השם יהושע. אין מניעה לאשר את הרישום; בעז אוקון: הצטרף לדעתה של יוכי ברנדס; הנק נוסבכר: שם המתחם אינו פוגעני ויש לאשרו.