ע"א 29466-01-15 ח"כ מירי רגב נ' גולן

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי חיפה, השופטים גריל, טאובר ושרון-נתנאל): ערעור על החלטת ביהמ"ש השלום בחיפה מיום 15.12.2014, שדחה את בקשת המערערת לסלק על הסף את התביעה שכנגד שהגיש המשיב נגדה, מחמת טענתה להיותה קנטרנית ולחילופין נוסח חסינותה העניינית של המערערת [ת"א 2291-09-14]. המערערת, חברת כנסת במועדים הרלבנטיים, תבעה את המשיב בעקבות תגובה פוגענית לכאורה שהאחרון פרסם בפייסבוק בתגובה לפוסט שפרסמה המערערת. המשיב הגיש תביעה שכנגד, בה טען, בין היתר, כי פרטיותו נפגעה לאחר שכתובת מקום מגוריו נחשפה באמצעות פרסום מכתב הדרישה ששלח אליו ב"כ המערערת, בעמוד הפייסבוק של המערערת. המערערת ביקשה לסלק את התביעה שכנגד על הסף, לאור חסינותה. נפסק -

חסינותם של חברי הכנסת מעוגנת בסעיף 17 לחוק יסוד הכנסת. החסינות המוקנית לפי החוק בישראל מקיפה ונרחבת והיקף נרחב זה של החסינות עלול להביא לידי התנגשות אינטרסים. תביעתו שכנגד של המשיב מתמקדת בפרסום מכתב ההתראה ששלח ב"כ המערערת אל המשיב וזאת נוכח התגובה שפרסם המשיב נגד המערערת עקב "פוסט" של המערערת בדף הפייסבוק שלה, המשמש אותה לקשר עם ציבור בוחריה. בגין תגובתו של המשיב הגישה המערערת את התביעה העיקרית לפיצוי בגין לשון הרע. מכתב ההתראה שנשלח אל המשיב פורסם בדף המערערת בפייסבוק, כאשר המשיב טוען כי שהמערערת ידעה, או עצמה עיניים, או למצער התרשלה, שעה שפרסמה את כתובת מגוריו, דבר שהיה בו כדי להביא לחשיפתו לאיומים על חייו, פגיעה ברכושו ופגיעה קשה בפרטיותו. אין להורות במקרה זה על דחיית התביעה שכנגד על הסף, שכן לצורך השגת איזון בין התכליות הנוגדות, נדרש ביהמ"ש להחליט בכל מקרה לעובדותיו אם יש מקום למתן החסינות, אם לאו, ובכך להבטיח כי הפגיעה בשוויון שבין בני האדם תהא מידתית.

במקרה דנן, כאשר עשוי להתעורר ספק בשאלה האם מדובר בפעולה של המערערת שחוסה תחת כנפי חוק החסינות, בהיותה פעולה שאינה עוסקת בלבה של פעילותה הפרלמנטרית, אין מנוס מלברר תחילה עובדתית את הנסיבות, על-מנת שניתן יהיה להגיע למסקנה האם הפעולה נשוא ההליך מצויה במסגרת מתחם החסינות. לאחר קביעת הנתונים והמסקנות המתבקשות, ניתן יהיה לקבוע האם חלה החסינות. יש גם לקחת בחשבון כי מדובר בהליך תביעה שכנגד, שמגיש מי שנתבע על-ידי חבר כנסת, מקום בו יזם חבר הכנסת את נקיטת ההליך המשפטי. במקרה זה שבו חבר הכנסת החליט, מיוזמתו ומטעמו, כי יש מקום לנקוט הליך משפטי, לא יהא זה נכון להצר את ההליכים המשפטיים העומדים לרשותו של הנתבע, אשר רשאי במסגרת התגוננותו מפני התביעה שהוגשה נגדו, להגיש תביעה שכנגד. יש להורות על דחיית הערעור.