ת"א 26361-11-11 גרסטל ואח' נ' שרון

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום חיפה, השופטת אספרנצה אלון): בקשה להעיד עד המתגורר בארה"ב (בנו של התובע 1) באמצעות וידאו קונפרנס. הנימוק לבקשה התבסס על מצבו הבריאותי-נפשי של העד. המשיבים התנגדו לבקשה. נפסק - דרך המלך הינה העדת העדים בפני ביהמ"ש. דרך זו מאפשרת לשופט להתרשם באופן בלתי אמצעי מהעדים. אחד החריגים המאפשרים סטייה מדרך זו מצוי בסעיף 13(א) לפקודת הראיות. עם התקדמות הטכנולוגיה הוכרה בפסיקה דרך גביית עדות באמצעות היוועדות חזותית (Video Conference) ובתי המשפט קבעו כי התנאים לאישור גביית עדות בדרך זו הם שלושה: א. הבקשה הוגשה בתום לב; ב. העדות רלוונטית לבירור התביעה; ג. המבקש הוכיח כי קיימת סיבה טובה המונעת את בואו לארץ. ביהמ"ש העדיף את חוות הדעת שהוגשה מטעם המבקשים, המוכיחה את מצבו הרפואי של העד די הצורך וממנה עולה כי העד אינו מסוגל לבוא לארץ. יש בכך כדי להצדיק את קבלת הבקשה. אין לקבל את הטענה כי כל מטרת הבקשה היא להתחמק מחקר האמת ומחקירה נגדית. עם התקדמות הטכנולוגיה בית המשפט יוכל להתרשם ממהימנות העד ולא בכדי נוטים כיום בתי המשפט להתיר יותר גביית עדות בדרך זו, בעיקר משמדובר בעד חיצוני. הבקשה התקבלה.