תא"ק 49270-05-14 שטיגליץ ואח' נ' ספיר

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ראשל"צ, הרשם יניב ירמיהו): המשיב הגיש תביעה כספית בסדר דין מקוצר, על סך 77,000 ש"ח, בטענה כי המבקשים שלחו אליו 77 דברי פרסומת ללא הסכמתו, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקשים טענו כי יש למחוק את כותרת התביעה, שכן זו אינה כשירה להתברר בסדר דין מקוצר. נפסק - יש לקבל את עמדת המבקשים ולהורות על מחיקת כותרת התביעה. לפי תקנה 202(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, ניתן להגיש תביעה בסדר דין מקוצר באם התביעה הינה על סכום קצוב, הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים או מכללא, ובלבד שיש עליהן ראיות בכתב, או מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק. המונח "סכום קצוב" פורש כסכום שניתן לחישוב אריתמטי פשוט, ללא צורך בשומה או בהערכה. במקרה דנן הסכום הינו מכוח חיקוק, אלא שאין מדובר בסכום קצוב, אלא בסכום הנתון להערכה, של עד 1,000 ש"ח, בהתחשב במכלול נתונים. נתונים אלה יש לברר במסגרת ההליך העיקרי ולא במסגרת בקשת רשות להתגונן. תביעות לפי חוק הספאם לא נכללות בגדר תכלית סדר הדין, בשל הצורך בבירור אופן המשלוח, היקף המשלוח ויתר הגנות החוק.