ת"ק 51934-09-14 דותן חיקי נ' רוזן מינץ בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות קריות, הרשם נדים מורני): תביעת ספאם. התובע טען כי הנתבעת (רשת חנויות אופניים) שלחה אליו 20 מסרונים הכוללים דברי פרסומת. הנתבעת טענה כי התובע מסר לה את פרטיו עוד בשנת 2008, במועד שקדם לתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. נפסק -

אין מחלוקת כי הנתבעת שלחה לתובע 20 מסרוני פרסומת, כי התובע ביקש את הסרת שמו רק במכתב ששלח לנתבעת וכי לאחר מועד זה שלחה אליו הנתבעת מסרון אחד בלבד. טענת הנתבעת כי התובע הסכים לקבל דברי פרסומת מהנתבעת בעת ביצוע רכישה ב-2008 אינה מתקבלת על הדעת ואינה סבירה. איך ייתכן כי מאז מתן אותה הסכמה הנתבעת לא שלחה לתובע פרסומים כלשהם. אותה הסכמה נטענת לא היתה בכתב והנתבעת מנסה להוכיחה על-ידי הסכמת התובע למסירת מספר הנייד שלו לנתבעת. אי-קיום פרסומים מיום ההרשמה הנטענת ועד לשנת 2012 מהווה אינדיקציה בדבר קיומו של ספק רב בעצם קיום הרישום הנטען.

הנתבעת מתעלמת מהעובדה כי נחקק התיקון לחוק התקשורת בין לבין והיא היתה מחוייבת להתאים עצמה למציאות החדשה שנוצרה לאחר תיקון זה. גם אם נניח כי התובע הביע את הסכמתו בעל-פה לקבל דברי פרסומת בשנת 2008, הרי שהנתבעת הייתה צריכה לקבל את הסכמתו שוב לאחר תיקון החוק ולעשות כן בכתב ובצורה מפורשת, דבר שהנתבעת לא הצליחה להוכיחו. יש לפסוק את הפיצוי המלא עבור ההודעה שנשלחה לאחר קבלת בקשת ההסרה. לאור השיהוי הרב במסירת הודעת ההסרה מטעם התובע יש להתערב בגובה הפיצוי הסטטוטורי ולהפחיתו. הנתבעת תשלם לתובע פיצוי בסך 4,000 ש"ח, בתוספת 200 ש"ח אגרת משפט ו-800 ש"ח בגין שכר-טרחת עו"ד.