ת"ק 1953-03-14 לירון בן ארי נ' המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופטת אפרת בוסני): תביעת ספאם. התובעת טענה כי הנתבעת שלחה אליה 12 דברי פרסומת בהודעת מסר קצר לטלפון הנייד שלה, ללא הסכמתה ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי פרסום תוכנית הלימודים של המרכז נעשה רק לאנשים שאישרו דיוור והתעניינו בלימודים במוסד. עוד נטען כי התובעת פנתה לנתבעת עוד בשנת 2006, טרם כניסת החוק לתוקף, התעניינה בלימודים במוסד ובמסגרת זו מסרה למוסד את פרטיה. נפסק -

ההודעות נשוא התביעה הן תזכורות או הזמנות ליום פתוח במוסד האקדמי. יש במסר זה מטרה מסחרית לעודד הרשמה ללימודים במוסד, הכרוכים בתשלום ולפיכך המסרים מהווים "דבר פרסומת" כמשמעותו בחוק. החוק מחייב קבלת הסכמה מפורשת ומראש של הנמען כתנאי לשיגור הודעת פרסומת. הסכמה זו צריכה להינתן בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת. הנתבעת לא הציגה תשתית ראייתית להוכחת קיומה של הסכמה של התובעת לדיוור אליה. תרשומת ממחשבי הנתבעת, מחודש אוגוסט 2006, לפיה התובעת פנתה לנתבעת והוזמנה ליום פתוח, אינה מלמדת על הסכמה לקבלת דברי פרסומת, אם כי ניתן ללמוד ממנה כיצד יש בידי הנתבעת את מספר הטלפון של התובעת. תרשומת זו סותרת את טענת התובעת כי מעולם לא פנתה לנתבעת ומטילה צל על אמינותה.

הנתבעת עמדה בחובתה לפי סעיף 30א(ה)(2) לחוק, שכן מתוכן ההודעה ניתן ללמוד את שם הנתבעת. התובעת לא ביקשה להסיר את שמה מרשימת הדיוור של הנתבעת, אף שיכלה לעשות כן, אם כי לא בדרך של הודעת מסר קצר כפי שקיבלה. החוק אינו מטיל חובה על הנמען לפעול להסרת דברי פרסומת. העובדה כי הנמען אינו מסיר עצמו מרשימת התפוצה אינה "מכשירה" את הפרות השולח ואיננה שוללת מהנמען פיצוי. עם זאת, נמען הנמנע משיגור הודעת סירוב, ניתן לראות בהתנהגותו משום גילוי דעת כי אין הוא רואה בפרסום משום מטרד משמעותי והימנעותו תילקח בחשבון בעת קביעת שיעור הפיצוי.

בנסיבות המקרה יש לפסוק פיצוי מופחת: לא מדובר בפרסום פוגעני; לא הוכח כי מדובר בנתבעת מפרת חוק סדרתית; התובעת פנתה בעבר לנתבעת והוזמנה ליום פתוח; התובעת ידעה את זהות הנתבעת ובעבר פנתה אליה ובכל הודעה מצוין מספר הנתבעת ליצירת קשר, באמצעותו היה בידי התובעת להסיר את שמה ופרטיה מרשימת התפוצה, ללא סיכון; התובעת לא עשתה כן במשך כשנה וחצי לאחר שקיבלה את הודעתה הראשונה של הנתבעת. יש לפסוק לתובעת פיצוי גלובאלי בסך 2,500 ש"ח.