בקשת Apple Inc לרישום סימן מסחר 236294

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הפוסקת ז'קלין ברכה): בקשה לרישום סימן מסחר בסוג 9, לאחר שמחלקת סימני המסחר דחתה את בקשת הרישום בנימוק כי הסימן המבוקש אינו מיועד לשמש לסימון סחורות, אלא הוא דמות הסחורה עצמה (הסימן המבוקש הוא דו-ממדי של חזית מכשיר ה-4 iPhone שמייצרת המבקשת). נפסק -

לפי פקודת סימני המסחר, סימן מסחר יכול שיהא בשני ממדים או בשלושה. המבקשת הבהירה כי מדובר בבקשה לרישום סימן דו-ממדי של חזית מכשיר האייפון - מלבן עם פינות מעוגלות ועם סידור אייקונים מרובעים המסודרים בשורות של רביעיות. ייצוגו הגראפי של מוצר או אריזתו יכול שייעשה בשני ממדים או בשלושה והבחירה לייצג את הדמות בשניים או בשלושה ממדים אינה בהכרח צריכה לגרור אמות מידה שונות לבחינת כשירותו של הסימן לרישום. ההבחנה החשובה היא מהי הדמות אותה מנסים לרשום כסימן מסחר. אם היא מהווה את אריזת המוצר או המוצר עצמו, יש להחיל עליה את הפסיקה הנוגעת לסימנים תלת-ממדיים ואת חוזר הרשם בעניין זה.

אין הסימן המבוקש כולל רכיב נוסף לצורת המוצר עצמו. הסימן לא הוגבל לצבעים מסוימים או לאותיות או רכיבים ספציפיים. הסימן הוא תמונת מכשיר של חזית אייפון ועליו שלוש שורות צמודות של ריבועים (תמונות האפליקציות) וכן שורה נוספת בתחתית התמונה. אין הדמות המבוקשת משמשת בפועל תפקיד של סימן מסחר ויש לה תפקידים פונקציונאליים ואסתטיים ממשיים, שיש בהם למנוע את רישומו כסימן מסחר. אין חולק כי המוצר מושא הסימן המבוקש ידוע ומוכר, אולם אין בכך די בכדי להכשיר את בקשת המבקשת לרישום סימן המסחר המבוקש. הבקשה לרישום הסימן נדחתה.