ת"א 45304-01-12 דוד אזולאי נ' מועצה מקומית מטולה

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום צפת, השופט דניאל קירס): תביעת לשון הרע. התובע היה חבר ועד הערר במועצה המקומית מטולה (הנתבעת). בישיבת המועצה, בנוכחות ראש המועצה, הוחלט להחליף את התובע כחבר הוועדה ובפרוטוקול הישיבה נכתב כי הדבר נעשה "מאחר והתברר כי מידע פנימי המחייב שמירה על צנעת הפרט - מודלף מן הועדות". הפרוטוקול פורסם באתר האינטרנט של המועצה. נפסק - דין התביעה להידחות, אף אם יניח ביהמ"ש כי מדובר בפרסום לשון הרע. הנתבעת היתה חייבת לפרסם את פרוטוקול הדיון באינטרנט לפי דין (סעיף 248ב לפקודת העיריות). פרסום העומד בתנאי סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע אינו מקים עילת תביעה. מדובר בחסינות מוחלטת. פרסום פרוטוקול ישיבת המועצה בידי המועצה המקומית באתר האינטרנט שלה היה פרסום מותר ומוגן לפי סעיף 13(9) לחוק ובגין מעשה זה לא תקום עילת תביעה. גם רישום הפרוטוקול נעשה מכוח חובה שבדין.