תב"כ 5/20 התנועה לאיכות השלטון בישראל ואח' נ' חבר הכנסת בנימין נתניהו, ראש הממשלה ואח'

(החלטה, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-20, השופט סלים ג'ובראן): בקשה למתן צו מניעה בנוגע לסרטון בחירות שפורסם באינטרנט מטעם המשיבים, בו בויימו ילדים בגן ילדים בהתנהגות לא ראויה, כשראש הממשלה מופיע בסרטון על תקן גננת המנסה להשליט סדר, כאשר הילדים נקראים בשמות של ראשי מפלגות אחרות. העותרות טענו, בין היתר, כי הסרטון סותר את האיסור על שימוש בילדים תוך תעמולת בחירות (סעיף 2ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959. נפסק -

דין העתירה להתקבל. סעיף 2ג לחוק הבחירות אוסר על שימוש בילדים מתחת לגיל 15 לצרכי תעמולה, למעט כאשר הילדים מופיעים כשהם מבצעים פעילות שגרתית. עיקרון טובת הילד הוא העיקרון שהוביל לחקיקת איסור זה. השאלה אם התקבל אישור ההורים להשתתפות ילדיהם בסרטון תעמולה, אינה מעלה או מורידה מהשאלה האם האיסור בסעיף הופר. גם אם התקבל אישור האפוטרופסים של הילדים המשתתפים, השימוש באותם ילדים עדיין אסור.

סרטון הבחירות פורסם באינטרנט. האיסור בסעיף 2ג לחוק הבחירות חל גם על פרסום שנעשה באינטרנט. בניגוד לאיסורים ספציפיים מחוק הבחירות, המחילים עצמם בלשונם על מדיה מסוימת, האיסור על שימוש בילדים בתעמולה נקבע ונוסח בחוק הבחירות באופן כללי. אין הצדקה, שעה שהמחוקק קבע איסור כללי, להחריג איסור זה ולקבוע כי אינו חל באינטרנט. לא ניתן להעלות על הדעת שאותו סרטון תעמולה, המפר את החוק, ייאסר לשידור בטלוויזיה וברדיו ותתאפשר הצגתו באינטרנט.

אין חולק כי הסרטון נשוא העתירה עושה שימוש בילדים מתחת לגיל 15 וכי הוא בגדר תעמולה. אין תחולה לסייג הנוגע לילדים המבצעים פעילות שגרתית. אין בעובדה כי הסרטון הופץ בטעות כדי לשנות ממסקנות ההחלטה, בעיקר נוכח המדיה שבה פורסם הסירטון: האינטרנט. הנזק בגין הפצה בטעות של סרטון בטלוויזיה או ברדיו ממוקד לאלו שצפו בו או שמעו את התעמולה האסורה. מנגד, לתעמולה המופצת באינטרנט, בייחוד תוכן "ויראלי" דוגמת הסרטון, נזק משמעותי ובלתי ניתן לאומדן. הסרטון נצרב באינטרנט וכמעט שבלתי אפשרי להסירו לחלוטין. בוחר שישקיע מאמץ מינימאלי בחיפוש פשוט במנוע החיפוש גוגל, יגיע מחר ואף בעוד שנים רבות לסרטון.

הסרטון הועתק והוטמע בעשרות כתבות, לרבות במספר עותקים באתר שיתוף סרטוני הווידאו הגדול באינטרנט: YouTube. בהתאם, לא ניתן לייחס משקל לעובדה כי הסרטון הופץ עקב טעות. ניתן צו מניעה האוסר את פרסומו של הסרטון. המשיבה 2 (מפלגת הליכוד) תעשה ככל שביכולתה על-מנת לוודא כי צו המניעה יכובד. עליה לנקוט באמצעים אקטיביים על-מנת שהסרטון ייגנז. עליה לפנות מיוזמתה ל- YouTube ולאתרי החדשות המרכזיים באינטרנט שפרסמו את הסרטון, בדרישה כי זה יוסר באופן מיידי.