ס"ק 55211-02-14 הסתדרות העובדים הלאומית נ' אלדן תחבורה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, אזורי לעבודה ת"א, השופטת עידית איצקוביץ): דיון בבקשת הסתדרות העובדים הלאומית בישראל ביחס לסכסוך קיבוצי ובקשות לצווים למניעת פגיעה בהליך התארגנות העובדים אצל המשיבה. בין היתר, טענה המבקשת כי מנהלים במשיבה פועלים כנגד התארגנות העובדים בדף הפייסבוק של המשיבה ומשדלים עובדים לבטל את חברותם במבקשת. נפסק - מדובר בהתארגנות ראשונית של עובדי המשיבה. בפסיקה נקבעה שורה של כללים הנוגעים להתנהגות אסורה של מעסיק העלולה לפגוע במימוש חירות ההתארגנות במסגרת התארגנות ראשונית. הוכח כי פורסמו בדף הפייסבוק של המשיבה פוסטים של עובדים הנושאים תפקידי ניהול. בין היתר מדובר בפוסטים המעודדים את ביטול טפסי ההצטרפות למבקשת. המעשים שתוארו מהווים הבעת דעה ברורה כנגד ההתארגנות אצל המבקשת ואף קריאה ועידוד ביטול הצטרפות של העובדים שהתארגנו. מעשים אלה נעשו על-ידי מנהלים זוטרים שהם לא חלק מההנהלה הבכירה של המשיבה. אותם מנהלים זוטרים לא קיבלו נזיפה או סנקציה כלשהי על התבטאויותיהם. ספק אם ניתן לדרוש מההנהלה הבכירה של המשיבה לצנזר את דף הפייסבוק, כדי להגן על התארגנות, כי אז עלולה להיווצר פגיעה אחרת בחופש הביטוי, לא של המעסיק אלא של עובדיו. ההתנהגות הנדרש ממעסיק סביר היא להבהיר באותו אמצעי תקשורת את עמדתו בעניין, שאינה כדעתם של אותם עובדים-מנהלים. דבר זה לא נעשה. נקבע כי מעשיה ומחדליה של המשיבה מהווים פגיעה בהתארגנות לפי סעיף 33 י' לחוק הסכמים קיבוציים ולפיכך יש לחייב את המשיבה בפיצוי כספי בסך 50,000 לפי סעיף 33 יא' לחוק.