ת"א 38406-04-13 Media Shakers Corp נ' סלאון בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ת"א, השופט יהודה פרגו): בקשת הנתבעת 2 לסילוק התביעה נגדה על הסף, בשל קיומה של תניית שיפוט זרה וטענת פורום לא נאות. עניין התביעה בהתקשרות שיווק במדיה אינטרנטית ביחס למשחק טריוויה נושא פרסים, שאמור היה להיות משווק על-ידי הנתבעות כנגד עמלה מוסכמת עבור כל משתתף שייטול חלק במשחק. התובעות טענו כי הנתבעים בחרו על דעת עצמם לשווק את המשחק תוך פרסום מטעה של תנאיו, שהביא לכך שהוטלו קנסות משמעותיים על התובעות וכן הוצאות והפסדים. המבקשת טענה כי התקשרה עם התובעת 1 בהסכם למתן שירותי פרסום באינטרנט, הכולל תניית שיפוט מפורשת לפיה הדין הקפריסאי יחול על כל מחלוקת וכי מקום השיפוט ייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של המבקשת. נפסק - יש לדחות את הבקשה בשלב זה. ההסכם נשוא הדיון הוא הסכם בין שני עמודים ובו יש הפניה, באמצעות לינק, לכתובת אינטרנט שבה אמורים להימצא תנאים נוספים. אין חולק כי תניית השיפוט אינה מופיעה ואינה מאוזכרת בהסכם בין שני העמודים. ניתן ללמוד על קיומה רק לאחר לחיצה על הלינק וכניסה באמצעותו לאתר המבקשת, אשר בו מופיעים תנאים נוספים לא מעטים, וביניהם תניית השיפוט. על תנאים אלה אין חתימה נוספת של התובעת 1 ואין גם אישור, באמצעות סימון כלשהו, שהתנאים נקראו על-ידי התובעת, כמקובל בדר"כ בהתקשרויות אינטרנטיות כאשר המתקשר מופנה לתנאים נוספים באמצעות לינק. הסימון הוא פעולה אקטיבית של המתקשר המלמדת על מודעותו לתנאים הנוספים במסמך אליו הוא הופנה, והוכחה לכאורה על הסכמתו לתנאים אלה. בדרך כלל גם לא ניתן להשלים את העסקה בטרם נעשה סימון כזה. הדברים נכונים פי כמה עת מדובר בתניית שיפוט, שעליה להיות ברורה, מפורשת, במקום מרכזי בהסכם ולא נחבאת בין סעיפי תנאים לא מעטים, אליהם מופנים באמצעות לינק. התובעות טענו כי התנאים הנלווים לא הוסכמו עליה ולא נחתמו על-ידי שני הצדדים וכן כי 6 חודשים לאחר ההתקשרות, לא ניתן היה לגשת באמצעות הלינק לקובץ התנאים הנלווים. אם תוכח טענה זו יש בכך כדי לעורר ספק רב באשר לתחולת התנאים הנוספים ולתחולת החתימה על ההסכם בין שני העמודים גם על המסמך האינטרנטי של התנאים הנוספים. ללמדך, עד כמה חשוב ובעל ערך ראייתי מהותי הוא הסימון כי התנאים הנוספים נקראו. על-מנת שתניית שיפוט תהיה ייחודית, נוסח התניה צריך להיות ברור באופן המייחד את הדיון לערכאת שיפוט מסוימת. תניית שיפוט הנותנת מראש לאחד הצדדים את הזכות הבלעדית לבחור את פורום הדיון עת מתגלה מחלוקת בין הצדדים, כאשר זהות הפורום אינה מפורטת בהסכם, היא אינה תניית שיפוט ייחודית. הבקשה נדחתה.