תא"מ 16231-05-14 אינטרומדיקס - טכנולוגיות רפואיות מתקדמות בע"מ נ' אור-זיו נכסים בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום נתניה, הרשמת מרי יפעתי): בקשה למחיקת התביעה על הסף, בהיעדר עילה, במסגרת תביעה כספית שעניינה בשירותי תיווך שנתנה התובעת לנתבעת ושהתמורה בגינם לא שולמה. נפסק - אין מחלוקת כי טופס "הזמנת שירותי תיווך" אינו חתום על-ידי הנתבעת, בניגוד לקבוע בסעיף 9(א) לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996, העוסק בדרישת הכתב. התובעת טענה כי הזמנת התיווך הועברה במייל לנתבעת לצורך חתימתה וכי מנהלי הנתבעת ביקשו מהתובעת "לסמוך עליהם" לאור היכרות עסקית קודמת. מדובר בטענות המגובות בתכתובות שהוחלפו בין הצדדים, רובם באמצעות המייל, ומהן עולה לכאורה כי הנתבעת מודה בחובה כלפי התובעת ואינה מעלה כל טענה כנגד התחייבותה לשלם את דמי התיווך. אמנם, הוראות חוק המתווכים הינן קוגנטיות והדרישה בחוק הינה להזמנה חתומה בכתב.

יחד עם זאת, יש לבחון את נסיבות העניין גם בראי עיקרון תום הלב ועל בסיס הנסיבות הספציפיות. הדרישה הצורנית ביחס לדרישת הכתב התרככה וקיימת גישה בפסיקה המביאה בחשבון את גמירות הדעת של הצדדים שהוכחה, את העמידה בדרישת תום הלב והאם בסופו של יום הושגו התכלית והמטרה של החוק [ע"א 1691-09 לנדאו נ' קראסן הייטס בע"מ]. יש בנסיבות העניין לשמוע ראיות ביחס לכוונת הצדדים, גמירות דעתם והתנהגותם בפועל. הזמנת שירותי התיווך כוללת, לכאורה, את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות המתווכים, ויש בה כדי להגשים את התכלית העומדת בבסיס החוק. ככל ותוכיח התובעת כי הזמנת שירותי התיווך הועברה במייל לנתבעת והתקבלה אצלה, הרי שיכול וכיום, בעידן האלקטרוני, אין בעצם היעדרה של חתימה על המסמך כדי לפסול את המסמך ככזה שאינו עומד בדרישות החוק. הבקשה למחיקת התביעה על הסף נדחתה.