ה"ת 6645-08-14 אורי נ' משטרת חדרה

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום נצרת, השופטת עדי במביליה-אינשטיין): בקשה להחזרת תפוסים. ביום 13.4.2014 משטרת ישראל ערכה חיפוש בעסק שבבעלות המבקש בשל חשד להחזקת מקום הימורים. במהלך החיפוש נתפסו 13 מחשבים, 18 מסכי מחשב, לוח בקרה ו-2,300 ש"ח במזומן. נפסק - בסעיף 32(א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח חדש], התשכ"ט-1969, נקבע כי שוטר רשאי לתפוס חפץ אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ נעברה, או עומדים לעבור עבירה, או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה, או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה, או כאמצעי לביצועה. במסגרת הבקשה לא נטענה טענה כנגד קיומה של עילת תפיסה בהתאם לסעיף זה וממילא הוצא צו חיפוש בתיק שלאורו הונחה בפני ביהמ"ש עילה כאמור. החיפוש נערך בנוכחות עד אחד, הגם שבמסגרת הצו הורה ביהמ"ש כי על החיפוש להיערך במעמד 2 עדים. מדובר בפגם העשוי להשליך על חוקיות החיפוש. עם זאת, החקירה טרם הסתיימה, כך שנסיבות המקרה לא הובהרו במלואן והראיות ראשוניות. לפי הצהרת ב"כ המשיבה ניתנה הסכמה לעריכת החיפוש. הסכמה עשויה להוות עילה עצמאית לביצוע החיפוש, היה ויתברר כי ניתנה הסכמה מודעת. סוגיית מודעות מושא החיפוש לזכותו לסרב לחיפוש טרם נתבררה. העובדה שחיפוש נערך שלא כדין אינה מביאה באופן אוטומטי לפסילת הראיות שנתפסו במסגרתו. יש להותיר את סוגיית חוקיות החיפוש לדיון בתיק העיקרי, היה ויוגש כתב אישום. הראיות הראשוניות הקיימות עתה מקימות יסוד סביר להניח כי באמצעות התפוסים ביצע המבקש עבירה של עריכת משחקים אסורים/הגרלות/הימורים ועבירה של החזקת/ניהול מקום לעריכת משחקים אסורים/הגרלות/הימורים. הבקשה הוגשה במקור לפי סעיף 34 לפסד"פ. החזקת התפוסים טרם כתב אישום הוגבלה על-ידי המחוקק לתקופה של 6 חודשים, בהתאם לסעיף 35 לפקודה. בתאריך 13.10.2014 הסתיימו 6 החודשים שהקצה המחוקק להחזקת התפוסים אצל המשיבה ומיום זה מחזיקה המשיבה בתפוסים באורח בלתי חוקי. המשך החזקת התפוסים, ללא הגשת כתב אישום, וללא החלטה שיפוטית המתירה את החזקתם מעבר ל-6 חודשים, כרוכה בפגיעה ממשית בזכות הקניין של המבקש, המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. עם זאת, זכות הקניין אינה מוחלטת ועל ביהמ"ש לאזן בינה ההגנה עליה לבין האינטרס הציבורי העולה ממטרות התפיסה. התפוסים הם מחשבים ולכן אינם חפצים שמעצם טיבם וטבעם אסורים להחזקה ואין מניעה לאפשר למבקש לעשות בהם שימוש למטרה החוקית לה נועדו. קיים יסוד סביר להניח שהתפוסים שימשו כאמצעי לביצוע עבירות הימורים ולכן היתה הצדקה לתפיסתם ולהמשך החזקתם, ובלבד שהחקירה היתה מתנהלת בקצב ראוי והיו ננקטים על-ידי המשטרה הצעדים הקבועים בחוק להמשך החזקת התפוסים. התפוסים יוחזרו למבקש תוך 7 ימים, או לאחר מיצוי כל פעולות החקירה שיש לבצען באמצעות התפוסים (לרבות בדיקה על-ידי חוקרי מחשב מיומנים), לפי המוקדם.