ת"ק 52507-03-14 יצחק גולדנברג נ' אספרסו קלאב בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות קריות, השופט דאוד מאזן): שתי תביעות שאוחדו. בהליך הראשון, הלין התובע על כך שהנתבעת, העוסקת בייבוא ושיווק מכונות קפה ביתיות, שלחה אליו 7 הודעות בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה, בין היתר, כי התובע השאיר את פרטיו באתר החברה לצורך קבלת פרסומים ונתן את הסכמתו לקבלת מסרים פרסומיים. נפסק - הנתבע הסכים למשלוח ההודעות כלשון הוראות החוק וכל אימת שביקש להתנתק, הוסר שמו מהרשימה. התובע שב וחידש הפניה לנתבעת וחידש את הסכמתו לקבל את ההודעות. התובע התעניין ברכישת מוצרי הנתבעת, מסר את פרטיו, אך המו"מ לא הבשיל לכדי הסכם לרכישת מכונת קפה. לא מדובר בנתבע שכל עיסוקו "פרסום", אלא בחברה שמשווקת מוצר שהתובע גילה בו התעניינות רבה. ההתעניינות וקבלת ההודעות היו כדין וכל אימת שביקש התובע להפסיקן, המסרים הופסקו עד לגל חדש של מו"מ בין הצדדים. התביעה נדחתה.