ע"מ 27038-06-12 מיכאל רולנט נ' פקיד שומה כפר סבא

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט ד"ר אחיקם סטולר): בקשת המערער להתיר את מתן עדותו הראשית של עד, שמקום מושבו בקנדה, באמצעות היוועדות חזותית (Video Conference). עניין ההליך העיקרי בצו שומת מס הכנסה שהוצא ביחס למבקש. המבקש טען כי העדת העד נדרשת כדי לבסס את טענותיו המשפטיות וכי לאור תפקידו הבכיר בחברה קנדית, הבאתו לישראל למתן עדות קצרה היא מורכבת וכרוכה בזמן ובעלות יקרים. נפסק - 
  • דרך המלך בניהול הליך משפטי אזרחי היא בדרך של העדת עדים בפני השופט הדן בעניין, המאפשרת לשופט להתרשם באופן בלתי אמצעי מהעדים המעידים בפניו ומהתנהגותם.
  • קיימים מספר חריגים המאפשרים סטייה מדרך המלך של העדת עדים בפני השופט. אחד מהם מצוי בסעיף 13 לפקודת הראיות. דרך שהתפתחה בשנים האחרונות לגביית עדותו של עד בחו"ל, הינה גביית עדות בדרך של היוועדות חזותית. גביית עדות בדרך זו אינה מופיעה בחוק.
  • ביהמ"ש אימץ את הקריטריונים והמבחנים שנקבעו בהלכה העוסקת בפרשנות סעיף 13 לפקודת הראיות, לעניין גבית עדות בחו"ל בדרך של היוועדות חזותית. על המבקש לגבות עדות בדרך זו לעמוד ב-3 תנאים מצטברים: א. הבקשה הוגשה בתום לב; ב. העדות רלוונטית לבירור התביעה; ג. המבקש הוכיח כי קיימת סיבה טובה המונעת את בוא העד. כן נקבע כי יש לבחון את מאזן הנוחות בין הצדדים.
  • במרוצת השנים ניכר ריכוך וגמישות רבה מצד הפסיקה באשר לאפשרות למתן עדות באמצעות שיחת וידאו.
  • הקושי המרכזי ביישום המבחנים הנ"ל טמון בתנאי השלישי, דהיינו מה תיחשב "סיבה טובה" המונעת את הגעת העד לישראל. אחת הסיבות שהוכחה בפסיקה כ"סיבה טובה" הינה עלות כלכלית. במקרה דנן העד הינו נושא תפקיד בכיר בתאגיד בינלאומי והיעדרותו ממקום עבודתו לצרכי עדות בישראל כרוכה בתיאום מראש עם המעסיק, בזמן ממושך ובעלויות כלכליות גבוהות.
  • אין ממש בטיעוני המשיב שיש לראות את בקשת המערער להעיד את העד כמחוסרת תום לב. אין לראות חוסר תום לב של המערער בכך שהוא רוצה לחסוך עלויות. באמצעים הטכניים הקיימים היום, אין כל משמעות לעובדה אם העד עומד ומעיד בפני ביהמ"ש או מעיד באמצעות היוועדות חזותית. אפשר אף למצוא יתרונות בעדות בדרך זו.
  • עדותו של העד רלוונטית שכן יש ביכולתה לבסס טענה שטוען בעל-דין. עניין משקלה של העדות הוא עניין אחר ואין לערבב בין הרלוונטיות של העדות למשקלה.
  • באשר לקיומה של "סיבה טובה" להעדת העד בהיוועדות חזותית - טעמים כלכליים וזמינות העד צריכים להילקח בחשבון. הבקשה התקבלה [קובץ ההחלטה - באדיבות המאגר המשפטי "נבו"].