ת"א 15824-10-12 טל רינקוב נ' קרני צור קליין

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי חיפה, השופטת רבקה למלשטריך-לטר): סכסוך בעניין הפרת זכויות יוצרים בציורי קלפי אסטרולוגיה. התובעת (אמנית) ציירה 37 קלפים לפי הזמנת הנתבעת (העוסקת באסטרולוגיה), על-בסיס הסכם שנקשר ביניהן והסדיר גם את נושא זכויות היוצרים. ההסכם קבע, בין היתר, כי זכויות היוצרים בציורים יישארו בידי התובעת וכן באילו מוצרים זכאית הנתבעת להשתמש בציורים. עוד נקבע כי כל חומר שיופיע באינטרנט יהיה בפיקסלים נמוכים וכי הציור בכל מוצר ישא את חתימת התובעת, את שמה, את האתר שלה ודרכי ההתקשרות עמה. הנתבעת פרסמה והציגה את הקלפים באתרים שונים, כאשר חתימת התובעת הופיעה באותיות זעירות, ללא ציון שמה והפרטים הנוספים. באתרים מסוימים אף הציגה עצמה הנתבעת כ"יוצרת הקלפים", ללא מתן קרדיט לתובעת. נפסק - 
 • הנתבעת טענה כי יש לראותה כיוצרת משותפת של ציורי הקלפים, מכוח העובדה כי נתנה לתובעת תדרוך מדויק ומפורט ביחס לציור הקלפים והאלמנטים הקשורים אליהם. המסקנה העולה מהראיות היא כי הנתבעת דברה עם התובעת באופן כללי על הקלפים, על משמעותם האסטרולוגית, אך התובעת היא זו שציירה את התמונות וזו שהחליטה מה לצייר, בכפוף לנהוג ולמקובל בקלפים אסטרולוגיים קיימים ו"בתורת האסטרולוגיה" הקיימת.
 • הנתבעת לא השתתפה בציור הקלפים ולא ניתן לאמר כי ציור הקלפים הוא בבחינת יצירה משותפת. חתימת התובעת מופיעה על כל קלף וקלף כיוצרת הקלף ולפיכך חזקה כי היא יוצרת היצירה לפי סעיף 64(1) לחוק זכות יוצרים. חזקה זו לא נסתרה על-ידי הנתבעת.
 • גם אם הנתבעת נתנה הנחיות כלליות ותדרוך לגבי האוירה והסמלים המקובלים, פעולות אלו אינן זכאיות להגנת זכות היוצרים לפי סעיף 5 לחוק. על-אף שהנתבעת הזמינה את ציור הקלפים והגתה את רעיון פרויקט הקלפים, הזכות בציורי הקלפים היא של התובעת בלבד, כפי שקובע החוק וכפי שנקבע במפורש בהסכם בין הצדדים.
 • הנתבעת פרסמה באתרים רבים את ציורי הקלפים, ללא ציון שמה של התובעת כמציירת הקלף ודרכי ההתקשרות עמה. באתרי הנתבעת הופיע הכיתוב "כל הזכויות על התכנים באתר שמורות לקרני צור" ובדף ה"אודות" של האתר לא הופיע קרדיט לתובעת. בפעולות שנקטה הנתבעת אין כדי למלא את התחייבות מתן הקרדיט הקבועה בהסכם.
 • בכל הפרסומים הרבים של תמונות הקלפים, אין כל אזכור לכך שהתובעת ציירה אותם ולא ניתן לה כל קרדיט. הגדילה לעשות הנתבעת בדף הפייסבוק ובאתרים אחרים, שם הציגה עצמה כ"יוצרת הקלפים". חתימת התובעת באותיות זעירות על-גבי הקלף, אינם בבחינת הקרדיט שהתחייבה לו הנתבעת בהסכם.
 • טענת הנתבעת כי פרסום למטרות שיווק אינו כפוף לחובות הנתבעת לידן קרדיט לתובעת אין לה במה לתמוך. ברור שבתכלית ציון שם התובעת ופרטיה עומד הרצון ליתן תפוצה כמה שיותר רחבה ליצירתה ולשיווק אמנותה. הפרשנות כאילו בכל הקשור לפרסום שיווקי אין להזכיר את פרטי התובעת חוטאת לתכלית הסכמת הצדדים ואינה מעוגנת בהסכם, הקובע את היפוכו של דבר. משנקבע מפורשות בהסכם כי קיימת חובה כזו, אין מקום להתייחס לנוהג המקובל.
 • התובעת טענה כי הנתבעת העתיקה את יצירותיה והעמידה אותן לרשות הציבור בפרסומים שלה, ללא הרשאה. ההסכם התיר לנתבעת את השימוש בציורי הקלפים לצורך פרסום באתריה כאסטרולוגית. שונה הדבר ביחס להעברת הקלפים לאתר שבבעלות גב' אלישיה שייח יוסוף מאוסטרליה.
 • הנתבעת עשתה פעולה שאפשרה לאלישיה גישה לציורי הקלפים לפי בחירתה של אלישיה ואפשרה למעשה לאלישיה לבצע העתקה מפרה של היצירה. ציורי הקלפים באתר של אלישיה הועמדו לרשות הציבור שביקר באתרה ובכך אפשרה הנתבעת את העמדת היצירה לרשות הציבור, ללא רשות התובעת ומבלי שהדבר מהווה חלק מזכויות הנתבעת לפי ההסכם. יש לראות בכך כהפרה נוספת של זכויות התובעת. הפרה נוספת ניתן למצוא בפרסום הקלפים במגזין "ברוח גלילית". 
 • התובעת טענה כי בפרסומים באינטרנט הוצגו הציורים "בפיקסלים גבוהים". רמת הרזולוציה לא הוגדרה בהסכם. על-מנת להוכיח כי הציורים עלו לאתר ברמה של "פיקסלים גבוהים", המאפשרים העתקה איכותית, היה על התובעת להרים את נטל ההוכחה וזה לא הורם. מול טענת התובעת עמדה עדות הנתבעת, כך שהטענה לא הוכחה מעבר למאזן הסתברויות.
 • השינויים הגרפיים בציורי התובעת מינוריים ולא ניתנים כמעט לתשומת לב. מעבר לכך שהוספה מסגרת לקלפים, השינויים לא ניתנים לאבחנה גם במבט חוקר והם כה מזעריים שאינם מקימים כל עילה. לא ניתן לומר כי במקרה זה מתקיימים הרכיבים הדרושים להוכחת הפרה של הזכות המוסרית כאמור בסעיף 46 לחוק. התובעת לא הראתה במבחן אובייקטיבי של סבירות כי בתיקונים השוליים, שבקושי ניתנים לאבחנה, יש פגיעה בכבודה או בשמה.
 • לא כל פעולה המהווה מעשה של הפרה תיחשב כהפרה העומדת בפני עצמה, אלא יש לבחון את מספר ההפרות כמספר הזכויות שנפגעות. בנסיבות העניין, על-אף שכל אחד מהציורים של הקלפים הוא לכאורה בבחינת יצירה המצריכה כשרון ומקוריות, העדיף ביהמ"ש לראות את מכלול הקלפים כיצירה אחת. הם נעשו כמקשה אחת לצורך פרויקט אחד ומכלולם מהווה את שלמות היצירה.
 • חלקיה השונים של היצירה הופרו במספר הפרות שונות ומאובחנות - הפרת הזכות המוסרית באתרי האינטרנט של הנתבעת ובאתרים אחרים שם פרסמה; הפרת הזכות המוסרית בפרסום בעיתון בהזדמנות אחרת ובמדיה שונה; הפרת הזכות הכלכלית בהרשאה להעתקה מפרה באתר של אסטרולוגית אחרת.
 • יחסי התובעת והנתבעת עוגנו בהסכם ופעילות הנתבעת, מעבר לכך שהפרה זכויות יוצרים לפי החוק, הפרה גם הסכמות חוזיות. זוהי מערכת יחסים מיוחדת המצדיקה התייחסות מחמירה. היקף ההפרה היה נרחב, שכן השתרע על אתרי אינטרנט רבים, וכך גם משך ההפרה. במהלך זמן ההפרה הממושך נמנעה מהתובעת חשיפה ללקוחות פוטנציאליים.
 • הנתבעת תפצה את התובעת בסכום של 35,000 ש"ח בגין הפרת הזכות המוסרית, בסכום של 15,000 ש"ח בגין הפרת ההזכות החומרית בהרשאה להעתקה  ובסכום של 5,000 בגין הפרת הזכות החומרית בפרסום בעיתון "רוח גלילית" (סה"כ 55,000 ש"ח). כן ניתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעת לבצע כל פעולה שיש בה כדי להפר את זכויות התובעת מכוח ההסכם והדין.  הנתבעת תשא בהוצאות התובעת בסך 15,000 ש"ח.