ת"צ 36838-03-12 גליה מזרחי ואח' נ' 012 סמייל טלקום בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת אסתר שטמר): בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. ביסוד התובענה הייצוגית נטען כי המשיבה לא סיפקה מהירות גלישה מתאימה באינטרנט ללקוחותיה בעת השימוש בתוכנות לשיתוף קבצים. המשיבה טענה, בין היתר, כי אינה מתחייבת למהירות גלישה מסוימת וכי ניהול הרשת על-ידה נועד למנוע "השתלטות" תוכנות לשיתוף קבצים על מלוא רוחב הפס. נפסק -

עיקרי ההסדר בכך שהמשיבה תעניק ללקוחותיה פיצוי בדמות שדרוג מהירות הגלישה במדרגה אחת לכל לקוח, שיודיע על רצונו בשדרוג כזה. שווי ההטבה יעמוד על סכום מקסימלי של 8 מיליון ש"ח. אם בתום תקופת ההטבה ניצולה לא יגיע לסכום המקסימלי, היתרה תיתרם לעמותות. בנוסף, המשיבה תפעיל בקרה וניהול הנדסי לרשת, באופן שיספק רוחב פס שיענה על 98% מהביקוש המצרפי החודשי הכולל של לקוחותיה בשעות רגילות ו-95% בשעות עומס. ביהמ"ש החליט לאשר את ההסדר. השאלה המרכזית שהועלתה לדיון בבקשת האישור לא נפתרה ולא ברור מה היתה ההכרעה אילו נבחנה לגופה. ההטבות שגובשו על-ידי הצדדים נותנות מענה לנושא התובענה הייצוגית. הגמול לתובע הייצוגי יהיה 250,000 ש"ח ושכר הטרחה יועמד על 750,000 ש"ח בתוספת מע"מ.