ת"ק 10361-04-14 אוסאמה סנדוקה נ' אתר מכירות P1000 ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות ירושלים, השופט מוחמד חאג' יחיא): עניין התביעה במכשיר טלפון נייד תקול שרכש התובע מהנתבעת 1 (מפעילת האתר P1000ׂׂ) וסופק על-ידי הנתבעת 2. נפסק -

יש לקבל את התביעה נגד הנתבעת 1 וכן את הודעת הצד השלישי שהגישה נגד הנתבעת 2. התובע טען כי לא קיבל לידיו תעודת אחריות מאף אחת מהנתבעות. באשר לטענת הנתבעת 1, לפיה אין היא מחויבת במסירת התעודה משאינה היבואנית או היצרנית, דין הטענה להידחות. הנתבעת 1 היא "מוכר" ומכאן, לפי דין, היא מחויבת בחובות שהדין הטיל עליה כלפי הצרכן, ביניהן מסירת תעודת אחריות במעמד הרכישה של המוצר. משלא עמדה בחובה זו, סטתה מסטנדרט ההתנהגות הסביר המצופה ממנה, לצד הפרת תקנות הגנת הצרכן.

עסקינן בעסקת מכר לפי סעיף 1 לחוק המכר, התשכ"ח-1968 (רכישת מוצר אשר תמורתו שולם מחיר). החוק קובע חיובים החלים על מוכר (סעיף 11 לחוק). יש לבכר את גרסת התובע כי עת שלח את המכשיר לנתבעת 2 הייתה בו בעיה לפיה היה "נתקע" המכשיר בעת גלישה וכי הושב אליו שאינו עובד כלל. הנתבעת 1 לא שלחה תעודת אחריות לתובע, תוך הפרת תקנות הגנת הצרכן. חיובי היצרן/היבואן מתווספים לחיובי המוכר מכוח דיני המכר ואינם באים במקומם.

העובדה לפיה עיקר פעילותה של הנתבעת 1 הוא שיווק באמצעות אתר האינטרנט, אין בה לשנות. הנתבעת היא מנהלת "חנות מכר" באינטרנט, המחויבת בהוראות הדין החלות על כל מוכר, ביניהן מסירת תעודת אחריות. משעה שהנתבעת מכרה מוצר של ספק זה או אחר, מחויבת היא להמציא, ולמצער לוודא קבלת תעודת אחריות לידי הצרכן, בהיותה המוכר. הנתבעת תשלם לתובע סך של 4,200 ש"ח הכולל גם פיצוי בגין עוגמת נפש, הוצאות שכר טרחה ובטלה. הצד השלישי ישלם לנתבעת את הסך האמור.