תת"ע 6359-11-12 מדינת ישראל נ' סורוקה ואח'

אולי יעניין אותך גם

(הכרעת-דין, תעבורה ב"ש, השופט אלון אופיר): משטרת ישראל משתמשת שנים רבות במכשור אלקטרוני לצורך אכיפת עבירות תנועה. בפרשה זו בחן ביהמ"ש לראשונה, באמצעות מומחים, את מערכת א-3 שהציבה המשטרה בכבישים שונים בארץ (שנועדה לאכיפה אוטומטית של עבירות תנועה של נסיעה במהירות העולה על המותר ומעבר צומת ברמזור אדום). המערכת מצלמת את הרכב לקובץ ממוחשב, ממנו מופקת תמונה (הכוללת נתוני עזר נוספים) המהווה את הראייה המרכזית נגד נאשם בעבירות התנועה לעיל. מאחר ומדובר במערכת אכיפה חדשה, זקוקים היו הן הנאשמים והן התביעה להחלטה עקרונית ביחס לשאלת אמינות המערכת וטיבה, או במילים אחרות ביחס ליכולתה לספק ראייה קבילה על בסיסה ניתן לבסס הרשעה בהליך פלילי ביחס לעבירות אותן היא אוכפת. נפסק - סעיף 27א לפקודת התעבורה מקבע מצב עובדתי לפיו צילום רכב שבוצע באופן שהוסדר בתקנות, במצלמה המופעלת באופן אוטומטי או באמצעות שוטר, יהיה ראיה קבילה בהליך משפטי בהתאם לתנאי הסעיף. לפי תקנות התעבורה, צילום כאמור יוגש בצירוף תעודת עובד ציבור, תצהיר או חוו"ד. משמעות ההוראות היא יצירת חזקה עובדתית ממנה נהנית המדינה ככל שראיותיה הוגשו בהתאם לכללים שנקבעו בחוק. לפי החוק, ככל שתמונה הוגשה בצירוף תע"צ רלוונטי, תשמש היא ראיה קבילה לזהות הרכב, מיקומו, זמן צילומו וכן למהירות בה היה בזמן הצילום. בפרשה זו עמדה ההגנה על זכותה לחקור את מומחי התביעה באשר למהימנות נתוני המדידה שמבצעת המערכת, מתוך ניסיון להפריך את החזקה שמקים החוק לאחר הגשת התמונות. אף כי ההגנה לא תקפה את ניסוח סעיף 27א(5) לפקודת התעבורה, ואי התאמתו למצב העובדתי בו המערכת אינה עובדת עם סרט צילום אלא עם מדיה דיגיטלית הנשענת על קובץ מוצפן, הרי שיש לקבוע כי השכל הישר מחייב את קריאת הסעיף בשינויים המחויבים לקדמה הטכנולוגית. לעולם תקדים הטכנולוגיה את מהירות המחוקק בהתאמת נוסח החוק למבנה הטכני של המכשור. השכל הישר מחייב לקרוא את הסעיף בשינויים המחויבים וככל שתראה המדינה כי הצילום המודפס הוא תולדה ישירה של קובץ הצילום (המחליף את הסרט) וכי קובץ זה לא עבר שינויי עריכה, די יהיה בכך כדי להקים את החזקה הקבועה בחוק. ראוי ונכון יהיה אם המחוקק יבצע את ההתאמה הנדרשת גם בניסוח החוק, אך אין בניסוח הנוכחי כדי לפגוע בקבילות הראיה. המדינה נהנית גם מחזקת אמינות של המערכת כמי שנמצאה מתאימה לתקן הישראלי הרשמי להפעלת מכשירי אכיפה הן לצורך גילוי והן לצורך תיעוד העבירה. המשטרה הצליחה להוכיח מעבר לכל ספק סביר את אמינות מערכת א-3 ויכולתה לספק ראייה מדויקת וקבילה הן ביחס למהירות הרכב הנמדד, הן ביחס למיקומו והן ביחס לכל הנתונים האחרים העולים מסעיף 27א לפקודת התעבורה.