ת"ק 32293-05-14 שירה וייס נ' סופרקום בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות הרצליה, השופטת לימור ביבי-ממן): הנתבעת הזמינה מהתובעת צילומים של עובדי הנתבעת, לשם פרסומם באתר האינטרנט שלה. התובעת טענה כי בהזמנה צוין מפורשות כי היא תיוותר בעלת הזכויות בצילומים עד לביצוע התשלום. הנתבעת לא שילמה לתובעת עבור עבודתה, אך פרסמה את הצילומים באתר. לאחר הגשת התביעה, שילמה הנתבעת לתובעת את התמורה המלאה עבור ההזמנה. נפסק -

דין התביעה להתקבל באופן חלקי. חוק זכות יוצרים קובע כי לבעל זכות היוצרים הזכות הבלעדית לבצע ביצירה המוגנת פעולות ובכלל זה לפרסמה. ההסכם בין הצדדים קבע כי עד לביצוע התשלום, זכות היוצרים בצילומים שמורה לתובעת ומשכך פרסום הצילומים טרם ביצוע התשלום מהווה הפרה של הזכות. במקרה דנן ובהתחשב בנסיבות המקרה, סכום הפיצוי הועמד על 1,000 ש"ח וכן תשלם הנתבעת הוצאות בסך 500 ש"ח.