עמש"מ 14936-12-13 דהן נ' נציבות שירות המדינה

(פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט יגאל גריל): ערעור על הכרעת-הדין וגזר-הדין של ביה"ד למשמעת של עובדי המדינה בחיפה [בד"מ 29/12]. המערערת הועסקה בענף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי ובמסגרת תפקידה היתה לה הרשאת גישה למאגר הנתונים של המל"ל. נטען כי המערערת שלפה מידע שלא כדין ושלא לצורכי עבודתה, פרטי מידע על מקורבים שונים ושבכך פגעה במשמעת שירות המדינה, הפרה את כללי האתיקה של עובדי המדינה, את סעיף 4 לחוק המחשבים וכן הוראות שונות בתקשי"ר. ביה"ד הרשיע את המערערת בעבירות שיוחסו לה וקבע, לאחר שמיעת ראיות, כי המערערת הציגה שאילתות למחשב ושלפה מידע ממאגרי המל"ל, הגם שהמידע היה בתחום האחריות של מחלקות אחרות וכי עשתה זאת, במקרים מסוימים, מבלי שהמבוטח עצמו הזדהה בפניה ומבלי שהוצג יפויי כוח. ביה"ד קבע כי המערערת הפרה את הוראות הנוהל שחייבו אותה וכי מסרה מידע אישי לגורמים שלא היו בתחום טיפולה. ביה"ד קבע עוד כי בחינת טיב היחסים בין המערערת לבין הפונים מעלה שלכל אחד מהם היה קשר מסוים, ישיר או עקיף, עם המערערת, והוא ניצל אותו לטובתו. מכאן הערעור. נפסק - אין מקום להתערב בהכרעת הדין המפורטת והמנומקת של בית הדין ולפיכך נדחה הערעור על הכרעת הדין. השאלה הממשית שבמחלוקת בין הצדדים היתה האם שליפת המידע היתה כדין ולצרכי עבודתה של המערערת. ביה"ד קבע כי המערערת הפרה את הוראות הנוהל שחייבו אותה ומסרה מידע אישי לגורמים שלא היו בתחום טיפולה. ממילא אותם גורמים לא היו מבוטחים שהזדהו בפניה והמידע שמסרה המערערת היה פרטני ולא כללי גרידא הפתוח לכלל הציבור. לא עלה בידי המערערת לבסס את טענת ההגנה מן הצדק ויש לדחות את טענתה בדבר פסילת הודאתה. המערערת היתה מודעת לקיום הנהלים ושמתן השירות לאזרח כפוף להם. המערערת התעלמה מהנהלים להם היתה כפופה ושלפה מידע שלא לצורך עבודתה ולצורך זה ניצלה את ההרשאות שבידה. התקבל חלקית ערעורה של המערערת על גזר-הדין.