ת"א 28744-09-10 ערן פולק ואח' נ' Allianz versicherungs-AG ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט יחזקאל קינר): עתירת התובעים להתיר נוכחות נציג מטעמם בזמן חקירת עדי הנתבעות בהונג קונג באמצעות היוועדות חזותית (כינוס וידאו) וכן לחייב את הנתבעות בהוצאות הכרוכות בכך. נפסק - אין מקום לחלוק על זכותם של התובעים לנוכחות נציג מטעמם בחו"ל במקום קיום כינוס הוידאו. חקירת עד בכינוס וידאו נועדה להוות פיתרון לאי-הגעתו של העד להיחקר בביהמ"ש בישראל, אך לא נועדה לפגוע בזכויות מי מהצדדים, וזכותם שיימצא נציג מטעמם במקום החקירה היא ברורה ומובנת מאליה.

בעוד שבחקירה בבית המשפט בישראל אפשרויות הפיקוח הן מלאות, הרי שבחקירה באמצעות כינוס וידאו בחו"ל תלוים ביהמ"ש והצדדים במצלמה ואופן הצילום ואין בידם אפשרות לפקח פיקוח מלא על המתרחש בעת מתן העדות. לצורך פיקוח כאמור, רשאי כל אחד מהצדדים לשלוח נציג מטעמו שיימצא במקום בזמן החקירה ויוכל לוודא כי זו מתנהלת באופן חוקי וכשר.

נוכחות הנציג אינה נדרשת על-מנת להציג לעד כל מסמך וראיה, כיוון שקיימות דרכים אלטרנטיביות להציג בפני העד מסמכים וראיות אחרות, גם לא באמצעות נציג, אלא מרחוק, כגון משלוח המסמכים בדוא"ל למחשב הנמצא בחדר כינוס הוידאו ועוד. הנציג אינו חייב להיות עורך דין ישראלי. הפעולות שמתבקש אותו נציג לבצע, כגון וידאו זהותם של העדים, בדיקת נאותות סביבת מתן העדות, פיקוח על כך שאין סיוע והדרכה לעד וכו', אינן פעולות המתייחדות לעורכי דין בלבד.