ת"א 28744-09-10 AG-Allianz versicherungs ואח' נ' ערן פולק ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט יחזקאל קינר): בקשת הנתבעות להתיר העדת מצהיר מטעמן, שמקום מושבו בהונג קונג, באמצעות היוועדות חזותית (כינוס וידאו). נפסק - השיקולים המנחים בבחינת בקשה להעדה באמצעות כינוס וידאו הם שהבקשה הוגשה בתום-לב, כי העדות רלבנטית למחלוקת וכי קיימת סיבה טובה לכך שהעד אינו יכול למסור את עדותו בפני ביהמ"ש.

נקודת המוצא היא עדיפות העדות בין כתלי ביהמ"ש. עדותו של המצהיר הנוכחי נדרשת להגשת דו"ח אזעקות, נושא טכני במהותו. אין מדובר בעד עובדתי האמור להעיד על ליבת הנושאים שבמחלוקת בין הצדדים. הבקשה הוגשה בתום לב שכן העדות טכנית במהותה והנתבעות לא הצליחו לגרום לעד, שאינו בשליטתן, להגיע לישראל למתן עדותו. אין מחלוקת בין הצדדים באשר לרלבנטיות העדות.

אכן לא הוצגה סיבה שיש לראותה כסיבה העונה על דרישות מחמירות שח קיום סיבה טובה לאי היכולת להגיע לישראל למתן העדות. עם זאת, שעה שמדובר בעדות טכנית, בעד שאינו בשליטת הנתבעות ובסירובו להגיע לישראל, גם אם נימוקו לכך אינו מספק, הרי בהתחשב בכך שאי-העדתו של העד תשלול מהנתבעות את האפשרות להגיש את דו"ח האזעקות, יש להקל במבחן "הסיבה הטובה" ולא לשלול את מתן העדות מטעם זה.

אין לקבל את טענת התובעים כי מתן העדות בדרך זו תגרום להם נזק. שאלות הנראות לתובעים מהותיות יוכלו להישאל ולקבל מענה גם במסגרת כינוס וידאו וגם מסמכים יוכלו להיות מוצגים לעד. הבקשה התקבלה.