ת"א 22000-10-09 שטרית נ' מיסטר ספרינקלר בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום נתניה, השופטת יעל קלוגמן): התובע טען כי הנתבעת מפרה את זכויות היוצרים שלו, בכך שהיא משתמשת בלוגו ופריטים נוספים שעיצב עבורה, מבלי ששילמה לו את התמורה עבור עבודתו. התובע הוא מעצב תעשייתי. הנתבעת היא חברה העוסקת בהתקנת מערכות אוטומטיות לכיבוי אש. התובע טען כי הנתבעת לא שילמה לו את הסכומים שסוכמו ביניהם, אך משתמשת ביצירותיו באתר האינטרנט שלה, על-גבי כלי הרכב והניירת שלה ועוד, אף ללא שניתן לו קרדיט על כך. נפסק - השאלה המכרעת היא שאלת המקוריות: האם הלוגו הוא יצירה מקורית של התובע, או העתקה מצילום היסטורי מאתר בשם CPSC, שהתובע טוען כי שימש לו כהשראה. האם מתקיימת, אם לאו, בעבודתו של התובע המקוריות שהכרחית כדי להקים לו זכות יוצרים. לפי הראיות, התובע לא קיים את תנאי הסף של מקוריות היצירה. יש לקבל את דברי מומחה הנתבעת כי הלוגו מושא המחלוקת הוא העתקה של התצלום מאתר CPSC ולפיכך לא מתקיימת דרישת הסף שהיצירה לא תהיה מועתקת מיצירה אחרת, אלא שמקורה יהיה ביוצרה מחברה. התובע העתיק את התצלום מהאתר ואין בעבודתו את המקוריות הדרושה. אין בשתילת הלוגו הישן במרכז הלוגו החדש, ובהוספת הכיתובים, כדי לשנות ממסקנה זו. אין מחלוקת כי היוצר יכול לשאוב השראה מעצם קיים, לרבות מיצירה אחרת, אולם כאן אין מדובר בהשראה כאמור, אלא בהעתקה של התצלום. עובדת השימוש בלוגו על-ידי הנתבעת אינה מהווה ראיה למקוריות העבודה. לפיכך, יש לדחות את התביעה על מרכיביה המבוססים על קיומה של זכות יוצרים. התובע ישלם לנתבעת שכ"ט עו"ד בסך 19,000 ש"ח וכן את הוצאות חוו"ד המומחה. הנתבעת תשלם לתובע את שכרו, בסך 4,500 ש"ח.