ת"צ 42526-03-12 אינטרדייט בע"מ ואח' נ' פלאפון תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט יצחק ענבר): בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. בבסיס הבקשה לאישור התובענה כייצוגית עמדה טענת המבקשות כי המשיבה מטעה את לקוחותיה, בעלי חבילות גלישה סלולרית, בעניין מהירות הגלישה בה יתאפשר להם להעלות ולהוריד נתונים באמצעות מכשיריהם הניידים. המשיבה טענה כי בכל פרסומיה והסכמי ההתקשרות עמה מצוין במפורש כי מהירות הגלישה היא מהירות מירבית ולא מהירות מובטחת וקבועה. כן נטען כי אין למשיבה ולאף גוף המספק שירותי תקשורת את היכולת להבטיח גלישה סלולרית במהירות קבועה שכן זו מושפעת בכל רגע נתון משורה ארוכה של משתנים שאינם בשליטת המשיבה. נפסק -

במסגרת המגעים לפשרה בין הצדדים עדכנה המשיבה באופן חד-צדדי את נספחי התוכניות השונות, באופן שהבהיר כי המהירות המצוינת היא מהירות מקסימאלית וכי אין ביכולתה להתחייב לקצב העברת נתונים כפי שיהיה בפועל בכל עת. עילות התביעה עליהן התבססה בקשת האישור הן אי-גילוי, הטעיה וניצול מצוקת צרכן, עשיית עושר ולא במשפט ורשלנות. חברי הקבוצה עליהם חל ההסדר הם "כל מנויי פלאפון, בהווה או בעבר, אשר הצטרפו לחבילת גלישה בתקופה שהחל מיום 25.3.2006 בקצב הורדת נתונים מקסימלי העולה על 2 Mbps ובקצב העלאת נתונים מקסימלי העולה על 1 Mbps".

במסגרת הסכם הפשרה התחייבה המשיבה להשיב סכומי כסף בשיעורים מסוימים לחברי הקבוצה שהצטרפו לשירות הכפלת מהירות הגלישה. בנוסף, התחייבה המשיבה להרחיב את התייחסותה הקיימת בנספחי הסכם ההתקשרות / חוברת תנאי ההתקשרות עם לקוחותיה, בתוכניות הכוללות חבילות גלישה באינטרנט, בעניין מהירות הגלישה ברשת האינטרנט הסלולרית והגורמים המשפיעים עליה, במסגרתה ייכתב כי קצב העברת הנתונים בפועל מושפע מגורמים שונים המביאים להפחתה בקצב העברת הנתונים בפועל.

בהתאם לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, בהבהרה בהסכמי ההתקשרות יתווסף בהבלטה כי "ייתכן כי מהירות הגלישה בחלק ניכר מהזמן ובמיוחד בשעות השיא תהיה נמוכה משמעותית מהמהירות המוצהרת". נוכח מכלול הנתונים ובכלל זה הסרת המחדל בהצגת מהירויות הגלישה באינטרנט, הפיצוי הכספי שהתחייבה המשיבה לשלם לחברי הקבוצה והעברת יתרתו הבלתי ממומשת כתרומה לטובת הציבור, ההסדר הינו ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה וסיום ההליך בפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. בית המשפט אישר את הסדר הפשרה.