ע"ח 10805-04-14 קריאף ואח' נ' מדינת ישראל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ת"א, השופט ד"ר עודד מודריק): חוק סדר הדין הפלילי (סעיף 74(א)) מאפשר לנאשם ולסנגורו זכות עיון "ברשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת". העוררים מעורבים בפרשיית עבירה רחבת היקף המתבררת בבית משפט השלום, אשר חומר החקירה בה מקיף אלפי מסמכים. הפרקליטות העמידה לרשות העוררים רשימה מלאה של חומר החקירה, הערוכה בגיליון אלקטרוני מסוג אקסל. הגיליון נמסר להגנה כשהוא "פתוח לקריאה בלבד", לרבות אפשרות "בחירה" ו"חיפוש", אך כל שאר פונקציות התוכנה נחסמו בידי המאשימה.

הפרקליטות סירבה לאפשר לעוררים שימוש מלא בתוכנת האקסל ובקשתם נדחתה גם על-ידי ביהמ"ש השלום [ת"פ 2906-10-13], בנימוק שהרשימה שנמסרה עונה לתכלית החוק וכי גיליון האקסל הוא כלי עבודה ועזר טכנולוגי של הרשות החוקרת, שאינו חלק מ"חומר החקירה". מכאן הערר. נפסק -
  • גיליון האקסל הוא רישום אלקטרוני, המהווה קובץ נתונים המכונסים אלי טבלה שלה "תכונות" רבות, בעיקר לשם ביצוע "חיתוכים" שונים. לרשימות המקובצות שמאפשרת התוכנה להפיק עשוי להיות ערך רב בניהול המשפט. התוכנה היא עניין של "נוחות" גרידא.
  • אמנם הפרקליטות מסרה לסניגורים את הרשימה באופן המאפשר להתמצא בחומר החקירה על-ידי פונקציית חיפוש, אך "מחווה אבירית" זו מועילה רק מעט. פונקציית החיפוש במסמך PDF היא בעלת יכולת מוגבלת שאינה דומה לאפשרות לערוך רשימה מקובצת בלחיצת כפתור ואינה מאפשרת לערוך חיתוכים שונים.
  • הרשימה היא פרי עבודה של הגורם החוקר. גורמי החקירה העמידו את הרשימה לרשות התובע. כעת יכול התובע להלך על נקלה בשבילי חומר החקירה כשהם נהירים לו כשבילי מקום מגוריו. הוא יכול להגשים בקלות את התכלית ה"תביעתית" שנועדה לרשימת חומר החקירה. האם זה הדבר גם ביחס לתכלית ה"הגנתית" שנועדה לרשימת חומר החקירה? התשובה חיובית, אלא שהדבר כרוך בעבודה רבה, סיזיפית ומאומצת.
  • ביהמ"ש העליון קבע לא אחת כי הרשימה היא כלי בקרה בידי הסניגור להבטיח כי כל החומר שנאסף נמסר לו. הפסיקה לא מיצתה את איתור התכליות הרלבנטיות של הרשימה. תכלית נוספת וחשובה של רשימת חומר החקירה היא לאפשר להגנה מבט רחב על חומר זה, כדי להוות מסד להכנה יעילה של הגנת הנאשם. תכלית זו אינה סותרת את פסיקת ביהמ"ש העליון. היא משלימה אותה.
  • החוק אינו מחייב את הגורם החוקר להכין את הרשימה בגיליון אקסל. אלמלא הייתה רשימה כזו, ככל הנראה לא ניתן היה לכוף את עריכתה. אולם בהימצא רשימה כאמור, לא זו בלבד שניתן בידי התביעה יתרון גדול, אלא גם נמנעה מהנאשם האפשרות להשתמש בכלי התגוננות מובהק.
  • קיפוח האפשרות לעיין ברשימת אקסל על כל תכונותיה, עולה כדי פגיעה מסוימת בהוגנות ההליך. ליעילות המשפט השלכה מהותית על "עשיית צדק". ראוי לצקת בביטוי "רשימת חומר חקירה" תוכן שמתיישב עם הצורך החיוני של קיום משפט יעיל.
  • המציאות החברתית, המשפטית והכלכלית המשתנה הניבה בין היתר את תיקי הענק הפליליים ("מגה-תיק"). המציאות מחייבת התאמה בין אופיו ואורח התנהלותו של משפט ענקים לבין יכולות טכנולוגיות שפותחו ושבכוחן לייעל את ההליך. בזכות הטכנולוגיה של תוכנת האקסל ניתן לגונן טוב יותר על זכותו של הנאשם להגנה יעילה ולמשפט הוגן. רשימת האקסל בתכונתה המלאה תועמד לעיון העוררים וסנגוריהם.